Miljöbästa Bil utses av jury

31/5: Miljöbästa Bil utses av jury

Miljöbästa Bil utses för första gången av en jury med namnkunniga journalister. Därmed vinner den bil som bäst uppfyller krav på miljö, säkerhet och användarvänlighet, till skillnad från tidigare år då användarvänlighet inte varit ett kriterium. Miljöbästa Bil presenteras av Gröna Bilister den första juni.

– Värdet av en väldigt miljövänlig bil är trots allt rätt begränsat om den inte passar för normala bilisters behov. Därför får en jury med bilexperter ta ställning till vilka miljöbättre fordon som totalt sett är de bästa bilarna, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Juryn fördelar 20 poäng mellan 20 utvalda bilmodeller, med maximalt 10 poäng till en bil. Modellen påminner om europeiska Årets Bil, med skillnaden att endast de bilar med lägst total klimatpåverkan och låga utsläpp av partiklar och kväveoxider finns med. I motsats till Årets Bil ställs också säkerhetskrav i Miljöbästa Bil.

Juryn består av:

· Alrik Söderlind, Auto, Motor & Sport
· Anders Hultman, Svenska Dagbladet
· Mattias Goldmann, Trafik & Miljö
· Per Westergård, Motor/frilans
· Tommy Wahlström, Vi Bilägare

Miljöbästa Bilar presenteras den 1 juni klockan 13.00 på Tylösandskonferensen, Halmstad. Bästa biltillverkare får dagen efter ett särskilt diplom av miljöminister Lena Sommestad. Miljöbästa Bil 2006 har tagits fram av Gröna Bilister i dialog med Vägverket.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz, 0708-173 808.

Miljöbästa Bilar 2005