Miljöbilar parkerar nu gratis i hela BioFuel-regionen – ett föredöme för landet!

21/8: Miljöbilar parkerar nu gratis i hela BioFuel-regionen – ett föredöme för landet!

Nu gäller gratis parkering för miljöbilar i hela Västernorrland och Västerbotten. Det är första gången miljöbilar så systematiskt gynnas över kommungränserna. Gröna Bilister är positiva och uppmanar andra kommuner att ta efter initiativet.

– Alltfler kommuner inför gratis parkering för miljöbilar, men BioFuel Region-kommunernas beslut att gemensamt gynna alla miljöbilsägare i båda länen är unikt. Med beslutet har det i ett slag blivit väldigt mycket attraktivare att ha miljöbil, och andra kommuner bör ta efter, kommenterar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
För miljöbilsägaren innebär gratis parkering en stimulans på ett par tusen kronor om året, beroende främst på vilka parkeringsvanor man har, men det innebär framför allt ökad bekvämlighet.
 
– Den som har miljöbil i Västernorrland och Västerbotten behöver inte längre leta efter mynt till automaterna, rusa ut och lägga på mer mynt när tiden rinner ut eller oroa sig för lapplisor. De gröna bilisterna har det bekvämast, precis som det ska vara!
 
Gratis parkering för miljöbilar gäller nu i Härnösand, Skellefteå, Sundsvall, Umeå och Ö-vik. Gröna Bilister uppmanar nu kommunerna att se över sitt eget bilinnehav, så att man själv föregår med gott exempel och uteslutande har miljöbilar.
 
– Den kommun som fortsatt driver sina fordon med fossil bensin och diesel späder inte bara på växthuseffekten i onödan, utan slösar också bort kommunala skattemedel eftersom dessa bränslen blivit väldigt dyra. Varje onödig liter bensin kommunen tankar tar pengar från skolan, vården och omsorgen. Därför är det en bra investering för framtiden att satsa på miljöbilar, kommenterar Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och räknar med att kunna granska Lidköping under året. Gratis parkering för miljöbilar ger självklart extra poäng.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv