Miljöbilarna backar– 37,5 % i november mot 38,8 % i oktober

1/12: Miljöbilarna backar– 37,5 % i november mot 38,8 % i oktober

Miljöbilsboomen har kommit av sig. 6 612 eller 37,5 % av nyregistreringarna i november var miljöbilar, mot 8 641 eller 38,8 % i oktober. Dessutom körs en snabbt ökande andel av miljöbilarna på fel bränsle. Gröna Bilister begär klara besked från regeringen – annars klingar miljöbilsboomen ut.

– Vi är nermejlade av besvikna konsumenter som känner sig lurade. Regeringen snabbavvecklar miljöbilspremien och undantaget från trängselskatterna och resultatet är en begynnande tillbakagång till gammaldags, smutsigare fossilbilism. Det är oerhört ledsamt och nu måste vi få en snabb politisk kurskorrigering, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister hade prognostiserat en fortsatt höjd miljöbilsandel i november-december, utifrån att bilar som registreras innan årsskiftet är trängselskattebefriade till sommaren 2012. Det gör minskningen särskilt anmärkningsvärd.

– Att det blivit dyrare att köra på etanol än bensin gör det förstås än svårare för bilhandeln att sälja Flexifuelbilar, och det är här hela minskningen finns jämfört med oktober. För att inte miljöbilsboomen ska fortsätta klinga av, måste regeringen snabbt korrigera prissättningen på bränslen och slå fast vad som kommer efter miljöbilspremien och trängselskatte­undantaget, säger Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister motsätter sig inte en successiv avveckling av miljöbilsförmåner, men är starkt kritiska till hur det sker nu.

– Den som har miljöbil ska inte vara ett skattemässigt frälse, för evigt belönad med premier och befriad från avgifter. Men så här slarvigt ska man inte hantera en miljömässig framgång, som är en möjlighet för svenskt näringsliv och har stor betydelse internationellt – omvärlden behöver en tydlig förebild i omställningen till grönare bilism, säger Jakob Lagercrantz.

Med november månads 6 612 miljöbilar har det registrerats 78 366 miljöbilar i år, och Gröna Bilisters prognos på 85 000 miljöbilar är klart inom räckhåll, men det blir ingen fortsatt ökning 2009 om inte regeringen snabbt ger nya besked.

– December kan fortsatt innebära en viss miljöbilsspurt eftersom bara de miljöbilar som är registrerade innan årsskiftet undantas från trängselskatter, enligt regeringens mycket märkligt utformade förslag. Varför ska en äldre miljöbil med högre utsläpp slippa trängselskatt medan t.ex. kommande el- och bränslecellsbilar måste betala? Förslaget borde utgå ifrån miljöpåverkan, inte registreringsdatum, säger Jakob.

Miljöbilsförsäljningen är fortsatt regionalt ojämn, och Trollhättan har som första kommun passerat andelen 50 procent miljöbilar i nyregistreringen – här är icke-miljöbilen ett undantag från regeln. I bl.a. Norrbotten och Värmland är andelen nya miljöbilar fortsatt kring 20 procent.

– Högst andel miljöbilar säljs där miljöbilar har lokala förmåner som gratis parkering eller undantag från trängselavgifter, och där det finns god tillgång till etanol eller biogas. Det visar att kommuner fortsatt har en viktig roll i att stimulera miljöbilsutvecklingen, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

I november var 69,3 procent av miljöbilarna etanoldrivna, ner från 73,4 procent i oktober. Andelen dieseldrivna var 10,5 procent (10,0), 13,4 procent bensindrivna (11,7), 3,9 procent hybrider (3,0) och 2,9 procent gasdrivna (1,9).

Miljöbilsutvecklingen 2008 (2007):

Januari:          35,8 (14,5) %
Februari:        29,6 (14,1) %
Mars:             26,2 (12,9) %
April:             28,2 (14,1) %
Maj:               31,9 (16,6) %
Juni:              33,8 (17,2) %

Juli:               32,2 (19,3) %
Augusti:        33,5 (17,3) %
September:    37,9 (17,7) %
Oktober:        38,8 (20,8) %
November    37,5 (22,3) %

Topplistan miljöbilar januari-november 2008 (2007):

Volvo V70 Flexifuel                    9881 (4)
Saab 9-3 BioPower                      8878 (6329)
Volvo V50 Flexifuel                    6793 (4414)
Saab 9-5 BioPower                      6018 (8408)
Ford Focus Flexifuel                    4858 (6847)
 

Samtliga siffror är hämtade från Bil Swedens statistik, se www.bilsweden.se.

 

FÖR VIDARE INFORMATION:
Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz 0708-173 808, Mattias Goldmann 070-309 00 45.