Miljöbilsbästa parti: Centerpartiet och Miljöpartiet bäst – Kristdemokraterna sämst

8/7: Miljöbilsbästa parti: Centerpartiet och Miljöpartiet bäst – Kristdemokraterna sämst

Centerpartiet och Miljöpartiet delar på utmärkelsen Miljöbilsbästa parti med åtta gröna bilar av tio möjliga, medan Kristdemokraterna är sämst med tre gröna bilar. Det är resultatet av Gröna Bilisters granskning av partierna inför valet.

– Det politiska intresset för att bidra till en mer hållbar bilism är större än någonsin tidigare, med klara åtaganden i alla partier. Det är ett stort framsteg jämfört med valrörelsen 2006, men inget av partierna övertygar helt. Betygen 9 och 10 gröna bilar förblir oanvända, medan centerpartiet och miljöpartiet de gröna får 8 gröna bilar av tio möjliga, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Bedömningen och betygen är baserade på en omfattande granskning av hur partierna agerat den gångna mandatperioden, vad partierna själva profilerar inför valet och hur partiet, riksdagsledamöter och -kandidater svarat på vår enkät. Minst vikt har fästs vid den tid som passerat. De partivisa granskningarna har kompletterats med en översikt av den borgerliga Alliansen respektive de Rödgröna.

– Inom båda blocken finns det partier som är klart bättre än andra i att driva på utvecklingen för hållbar bilism. Eftersom transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges klimatpåverkan uppmanar vi alla att lägga stor vikt vid vad partierna vill i dessa frågor, säger Mattias Goldmann, som ansvarat för granskningen.

 

Parti Plus Minus
Centerpartiet

8 poäng

Slutår för fossilbränslebilen 2020
Skärpt, enhetlig miljöbilsdefinition
Mer klimatelaterad fordonsskatt
Supermiljöbilspremie
Förmånsskattesänkning för miljöbilar
Har skjutit på avvecklingsåret för fossilbränslebilen. Inget efterhands­konverteringsstöd. Omfattande vägbyggen inkl Förbifart Stockholm
Mot sänkt etanoltull. Mot km-skatt, höjd CO2-skatt, höjd bensinskatt
Inte fullt teknikneutrala
Folkpartiet

6 poäng

Mer klimatelaterad fordonsskatt Ut­släppsbaserad klimatbilsbonus. Stort engagemang i frågorna Ja till sänkt tull för utomeuropeisk etanol. För­måns­skattesänkning: Vissa miljöbilar Vill avskaffa skattebefrielse för biobränslen. Ensidigt elbilsfokus
Mot km-skatt, höjd CO2-skatt
Inte teknikneutrala
Krist­demokraterna

3 poäng

Har släppt kravet på sänkt bensinskatt

Ointresse för frågorna, inga egna förslag, motståndare eller passiva till andra Allianspartiers förslag
Mot km-skatt, höjd CO2-skatt
Moderaterna

5 poäng

Mer klimatelaterad fordonsskatt
Ingen tull för utomeuropeisk etanol
Nej till skärpt miljöbilsdefinition
Inget slutår för fossilbränslebilen
Mot km-skatt, höjd CO2-skatt
Ingen ny miljöbilspremie
Inget stöd till efterhandskonvertering
Miljöpartiet

8 poäng

Skärpt och samlad miljöbilsdefinition
Skärpt beskattning av bensin/diesel
Nej till bilbaserade infrastrukturplaner
Införd km-skatt, höjd CO2-skatt
Avståndsbaserat reseavdrag
Miljökrav på biobränslen
Nytt Klimp-bidrag
Ingen tull för utomeuropeisk etanol
CO2-baserad försäljningsskatt
Oklart gällande miljöbilsstöd
Otydligt om miljökrav på fossila drivmedel
Otydlig om slutår för fossilbränslebilen
Social­demokraterna

6 poäng

Införd km-skatt, höjd CO2-skatt
Stärkt klimatkoppling av fordonsskatt
Stöd till efterhandskonvertering
Nytt Klimp-bidrag
Inget slutår för fossilbränslebilar
Knappast teknikneutralt reseavdrag
Vänsterpartiet

7 poäng

Slutår för fossilbränslebilar 2013
Införd km-skatt, höjd CO2-skatt
Nytt Klimp-bidrag
Hållbarhetskrav även på fossila drivmedel
Ingen tull för utomeuropeisk etanol
CO2-skatt för äldre bilar
CO2-baserad försäljningsskatt
Tveksamma till ändrat reseavdrag
Tveksamt drivmedelscertifikat
Generellt sänkt fordonsskatt i glesbygd
Sänkt fordonsskatt för dieselbilar

 

 

Gröna Bilisters önskelista för kommande mandatperiod inkluderar:
 
• Progressiv fordonsbeskattning, så att skillnaden i beskattning ökar mellan de miljövänligaste och mest miljöbelastande fordonen.

• Förmånsbeskattning baserad på bilens klimatpåverkan.

• Transportslagsneutralt reseavdrag, så att man inte får lägre ersättning om man t.ex. väljer att cykla eller åka kollektivt till jobbet, jämfört med om man tar bilen.

• Skärpt miljöbilsdefinition, att införas under 2011.

• Statliga bolag ska köpa och leasa miljöbilar, som statliga myndigheter redan gör

• Tankningskrav på bilar som framförs med förnybara drivmedel; till minst 70 % ska  de tankas med avsett bränsle – inte bensin.

• Förnybart = lönsamt. Förnybara drivmedel som etanol och biogas ska långsiktigt vara billigare än fossila drivmedel som bensin och diesel.

• Självbestämmanderätt för kommuner gällande trängselavgifter, miljözoner för personbilar samt parkerings- och skrotningsförmåner.

• Klimatkompensation av regeringens och riksdagens alla resor, inte bara flyg.

• Mål på 20 % biodrivmedel eller mer inom transportsektorn till år 2020, i enlighet med bl.a. Naturvårdsverkets rekommendation.

• Biobränslekompatibla bilar, med lagstiftning som säkerställer att alla nya bensindrivna personbilar också kan framföras på etanol (E85) och alla dieselbilar på diesel med upp till minst 30 % biodiesel (B30).

• Långtgående hållbarhetskrav såväl för biodrivmedel som för fossila drivmedel, gällande social, ekonomisk och miljömässig påverkan.

• Ursprungsmärkning av  såväl biodrivmedel som fossila drivmedel, så att konsumenten vet var och av vad drivmedlet är framställt.

 

Läs hela rapporten:  Miljöbilsbästa parti 2010

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, eller Mattias Goldmann 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv