Miljöbilsboom i Borlänge: + 48 % på sex månader!

17/1: Miljöbilsboom i Borlänge: + 48 % på sex månader!

I Borlänge finns nu 223 miljöbilar – en ökning med 47,7 procent på bara sex månader, enligt ny statistik framtagen av Tennant Ecoförsäkring. Att byta till miljöbil ger en kraftfullt minskad klimatpåverkan, men det går att göra mer – bilisterna uppmanas kompensera de utsläpp som ändå sker. Det kan göras automatiskt, som en del av bilförsäkringen.

 Miljöbilar kommunvis 2007-2008.xls

Totalt finns det nu 96 000 miljöbilar i landet, som kan framföras på förnybara drivmedel, med el eller hybridteknik. På nationell nivå har antalet miljöbilar ökat med 50,2 procent mellan juli 2007 och idag. Ökningen har varit störst i Bjuv, där antalet miljöbilar åttadubblats. Också i bl.a. Gävle, Kramfors, Oskarshamn och Pajala har antalet fördubblats eller mer.

– Miljöbilsboomen har nått hela landet, tack vare miljöbilspremien och de allt intensivare larmen som så tydligt pekar på att vi alla måste minska vår klimatpåverkan radikalt. Den som byter från bensin och diesel till etanol eller biogas halverar sin klimatpåverkan utan att försaka prestanda, komfort eller säkerhet. Det är ett val alla bör göra, säger Jakob Lagercrantz, Gröna Bilisters ordförande.

Men också miljöbilen ger upphov till utsläpp. Därför är det viktigt att minska sitt bilåkande, till förmån för kollektivtrafik och distansarbete när det går. Den som vill ta klimatansvar bör kompensera för de utsläpp som bilen ger upphov till. Gröna Bilister rekommenderar Tennants Ecoförsäkring där klimatkompensation ingår som en del av själva försäkringen. Därmed bidrar den som väljer försäkringen till att hejda klimatförändringarna, helt i linje med det miljöbilsval man redan gjort.

– Konsumenten är van vid en försäkring som i bästa fall löser akuta problem med bilen. Vi vill också bidra till att minska de problem bilen orsakar i samhället och investerar därför i projekt som minskar utsläppen lika mycket som de utsläpp bilen ger upphov till per år. Samtidigt utmanar vi konsumenten att ställa klimatkrav på sin bilförsäkring – alla delar av och kring bilen måste klimatanpassas, säger Klas Pettersson, produktchef på Tennant Försäkring.

Under året förväntas minst var fjärde nybilsköp vara en miljöbil. För den som vill bekanta sig med marknaden rekommenderas MiljöBil 2008, som hålls på Sollentunamässan 17-19 januari. Här visas inte bara miljöbilar utan också vilka bränslen, däck, motorvärmare och inte minst försäkringar man bör välja för att minimera sin miljöpåverkan som bilist. Gröna Bilister är mässarrangör och Tennant en av utställarna.

Ecoförsäkring är framtaget av försäkringsbolaget Tennant, en del av Gjensidige-gruppen, med Gröna Bilister som ideell samarbetspartner. Gröna Bilister har också utbildat Tennants personal i grön bilism, och bistått företaget i framtagandet av miljö- och resepolicy, liksom en översyn av företagets fordonspark. Se vidare www.ecoforsakringar.se.

Statistiken över antalet miljöbilar är framtagen den 9 januari 2007. Samtliga siffror avser bilar som framförs på biogas eller etanol, med el eller hybridteknik och avser kommunen som geografisk helhet.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, eller Tennants Klas Pettersson, 0733-017 395 alt. 08-544 766 83.

Läs mer om Gröna Bilister på www.gronamobilister.se, läs mer om Ecoförsäkring på www.ecoforsakring.se.