Miljöbilspremien rakt ner i bilföretagets ficka? Gröna Bilister kräver granskning

4/7: Miljöbilspremien rakt ner i bilföretagets ficka? Gröna Bilister kräver granskning

Peugeot tänker ta 10 000 kronor extra för sin etanoldrivna 307 Bioflex jämfört med motsvarande bensinmodell. Det motsvarar exakt miljöbilspremien på 10 000 kronor. Premiens effekt upphävs och stimulansen går till biltillverkare istället för till gröna konsumenter. Gröna Bilister uppmanar regeringen att säkerställa att biltillverkarna inte stoppar bonusen i egen ficka.

– När staten inför en ekonomisk stimulans till medborgare som gör rätt är frestelsen stor för bilförsäljarna att stoppa bonusen i egen ficka. Att Peugeot tänker ta exakt 10 000 kronor mer för sina etanolbilar än för motsvarande bensinbil bör vara en väckarklocka för regeringen, som bör inrätta någon form av prisgranskning, säger Maria Gardfjell, Gröna Bilisters expert på konsumentfrågor.

De första etanolbilarna på marknaden kostade mellan fyra och åtta tusen kronor mer än motsvarande bensinbil. Nu är tekniken mer känd, riskerna mindre och marknaden större.  Det är svårbegripligt att Peugeot nu ska behöva ta rekordhöga 10 000 kronor extra för sina etanolbilar, särskilt som Citroën med exakt samma teknik bara kommer att ta 4 000 kronor. Inte ens Saab, som gör större ingrepp i motorerna och bl.a. har 30 hästar extra i sina etanolbilar, tar en så stor merkostnad som Peugeot.

­- Peugeots höga prisskillnad verkar omöjlig att sakligt motivera. De bör frivilligt dra ner merkostnaden så att en betydande del av miljöbilsbonusen går till konsumenten, och BilSweden bör uppmana samtliga generalagenter att inte utnyttja miljöbilsbonusen för att sko sig själva. Utan tydliga garantier, bör regeringen tillsätta en prisgransknings­kommission, säger Maria Gardfjell. Hon hänvisar till att regeringen tidigare bl.a. tillsatt en Bokmomskommission för att säkerställa att den sänkta momsen kom konsumenten till godo. 

­- Miljöbilsbonusen är ett av regeringens paradnummer i klimatfrågan. Jag hoppas att de orkar säkerställa att pengarna verkligen gör klimatnytta och faktiskt går till konsumenter som vill ta ett viktigt grönt beslut – inte till bilhandeln!

Gröna Bilister önskar att konsumenterna i detalj får reda på vad som ingår i det högre priset som flertalet biltillverkare tar för sina etanolbilar. Det kan t.ex. gälla att motorvärmare ingår eller att vissa förändringar av motor- och tanksystem  gjorts. Med denna information kan konsumenten bättre dana sig en uppfattning om tillägget är rimligt, men en statlig inblandning kan alltså också bli nödvändig.

Peugeot 307 1,6 BioFlex halvkombi 5-d kostar 157 900 kr, kombi 162 900 kr och SW 177 900 kr. Samtliga modeller motsvaras av en bensinversion som kostar exakt 10 000 kronor mindre. Den statliga miljöbilspremien är på 10 000 kronor.

För ytterligare information: Kontakta Maria Gardfjell, 070-393 393 6, i andra hand Mattias Goldmann, 070-309 00 45.