Mobilitet & Beteende 2019: Paris kommer till Karlstad

Två dagar återstår tills Mobilitet & Beteende går av stapeln i Karlstad, konferensen som sätter fokus på beteendeförändringar för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Huvudtalare är Paris vice borgmästare Christophe Najdovski, som ger en unik inblick i Paris arbete med att återta gatorna från bilarna och förvandla cirkulationsplatser till mötesplatser och gångytor.

Vinjettbild: Bilfria dagen på Champs Elysées

Mobilitet & Beteende är Gröna Bilisters årligt återkommande konferens som sätter fokus på beteendeförändringar för att nå de transportrelaterade klimatmålen. Konferensen har blivit en uppskattad plats förkunskapsutbyte och en chans för deltagarna att lyfta fram viktiga frågor till beslutsfattare på politisk nivå. I år står såväl internationella talare som forskare,psykologer och politiker på talarlistan samtidigt som deltagarnas representation spänner från företag och organisationer till universitet,kommuner, regioner och myndigheter.

Ryktet om Mobilitet & Beteende har spridit sig långt utanför Sveriges gränser och inför årets konferens skickade ingen mindre än Arnold Schwarzenegger en videohälsning till arrangörerna.

– Mobilitet & Beteende, vilket fantastiskt namn på en konferens, jag älskar det! Jag och mina medarbetare ska knycka den idén, hälsar Arnold Schwarzenegger.

Årets huvudtalare är Christophe Najdovski, vice Borgmästare i Paris med särskilt ansvar för transporter och offentliga rum. Christophe delar med sig av Paris erfarenheter inom hållbar mobilitet och vilka framgångsfaktorer som ligger bakom den ökade tillgängligheten för stadens fotgängare och cyklister.

– Jag är väldigt glad åt att få delta på Mobilitet och Beteende 2019, det ska bli spännande att ta del av mobilitetsarbetet i Sverige. Ert land beskrivs ju ofta som ett föredöme! säger Christophe Najdovski i en exklusiv förhandsintervju.

En av eftermiddagens två parallella sessioner handlar om mikromobilitet och nya mobilitetstjänster. Deltagarna bjuds in till workshop med fokus på innovativa tjänster och framtidens mobilitet, där talare från bland annat VOIKTH och IVL Svenska Miljöinstitutet lyfter utmaningar, möjligheter och framtidsvisioner knutna till mikromobilitet.

Session nummer två belyser hur jämställdhet påverkar omställningen till ett hållbart transportsystem. En av talarna är Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på Trivector och expert på jämställdhet kopplat till hållbara transporter.

– Det absolut viktigaste budskapet är att vi tillsammans måste normalisera den hållbara mobiliteten. En hållbar mer aktiv mobilitet är inte udda eller konstigt – det är något som är bra för framtiden och bra för de flesta individer med färre negativa hälsoeffekter, minskad klimatpåverkan och med enorm folkhälsonytta, säger Lena Smidfelt Rosqvist i en förhandsintervju med Gröna Bilister.

Dagen avrundas med ett panelsamtal tillsammans med beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå där de viktigaste frågorna som framkommit under sessionerna lyfts fram och diskuteras. Genom att kraftsamla i beteendefrågorna syftar dagen till att ytterligare påskynda omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Mobilitet & Beteende 2019 arrangeras i samarbete med Karlstad Kommun och Region Värmland. Förutom ett ekonomiskt bidrag erbjuder man möjligheten att åka en tur med Sveriges första BRT-linje (Bus Rapid Transit) i samarbete med Region Värmland Kollektivtrafik. Kommunen och SKL:s andre vice ordförande Anders Knape ordnar en välkomstmiddag för Christophe Najdovski inför konferensen.

Under konferensdagen finns dessutom möjlighet att träffa flera utställare såsom Hållbart resande i ett växande VärmlandRISE:s projekt KompisNollzonMobility46, m.fl.

Läs mer om Mobilitet & Beteende här och anmäl dig via denna länk.