Motala bör avbryta färdtjänst- och skolskjutsupphandlingen av miljöskäl

13/8: Gröna Bilister: Motala bör avbryta färdtjänst- och skolskjutsupphandlingen av miljöskäl

Motala kommun ställer inga miljöbilskrav i sin nya upphandling av skolskjuts och färdtjänst. Gröna Bilister uppmanar kommunen att återkalla upphandlingen och återkomma med vettiga miljökrav.

– Landets miljöbilsbästa kommuner begär att de som kör färdtjänst och skolskjuts successivt ska byta till miljöbilar. På så vis minskar klimatpåverkan och de hälsopåverkande utsläppen i innerstaden, till en minimal kostnad för kommunen. Det är upprörande dåligt att Motala inte ställer några som helst relevanta miljökrav i sin upphandling. Den bör återkallas och kompletteras med vettiga miljökrav, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Sundsvalls politiska majoritet beslutade nyligen att återkalla sin fordonsupphandling, då den inte var tillräckligt miljöstyrande. Därmed står det klart att kommuner kan ångra sig om det tidigare beslutet uppenbart varit alltför svagt för miljön – och så är det med Motalas upphandling av färdtjänst och skolskjuts enligt Gröna Bilister.

– Färdtjänst och skolskjuts står för närmare hälften av taxis verksamhet, så om man begär att dessa transporter ska ske med miljöbilar, byts större delen av taxiflottan ut. Linköping begär miljöbilar, och nu är två av tre taxibilar i kommunen miljöbilar. Det är obegripligt att Motala inte tar tillfället att minska miljöpåverkan, särskilt som kravet praktiskt taget inte kostar något för kommunen, säger Mattias Goldmann.

En genomsnittlig taxibil kör 10 000 mil om året, så att ställa krav på taxibilar har mycket större effekt än att t.ex. byta ut kommunens egen fordonspark.

I det nuvarande underlaget står att kommunen under periodens gång kan få ställa miljökrav, men Gröna Bilister slår fast att det är mycket mindre effektivt än att från början ange rimliga minimikrav på miljöområdet.

Gröna Bilister menar också att kommunen bryter mot de egna inriktningsmålen för miljö och trafiksäkerhet, som antogs år 2005 och gäller t.o.m. år 2009. Här sägs bl.a. att ” Ett effektivt sätt att snabba på utvecklingen är att efterfråga bra varor och tjänster. Om många frågar efter miljövänliga och trafiksäkra fordon kommer bilindustrin att utveckla sådana. Det är allt fler organisationer som har börjat ta med miljö- och trafiksäkerhetskrav i sina upphandlingar av transporter”. Som delmål anges att ” Kommunen sätter upp miljö- och trafiksäkerhetsregler vid upphandling av kommunens transporter”, vilket enligt Gröna Bilister inte kan sägas ha skett eftersom miljökraven är så lågt satta att alla transportörer klarar dem utan att behöva vidta någon åtgärd.

– Det må ha tagit emot att återkalla upphandlingen och säkert kommer en och annan bakåtsträvande bilhandlare att klaga. Men Motalabor och taxibolag bör vara överens om att det inte ligger i kommunens intresse att passivt strunta i miljökraven – upphandlingen måste dras tillbaks, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv