Nu har Kommunranking 2010 dragit igång!

29/3: Nu har Kommunranking 2010 dragit igång!

Gröna Bilister har i flera år granskat Sveriges kommuner ur ett miljöbilsperspektiv. Nu gör vi ett svep över hela landet. Alla kommuner har fått en enkät med detaljerade frågor om hur långt deras arbete för en miljöanpassad bilism har kommit.

Kommunerna är nyckelaktörer i omställningen till en miljöanpassad bilism. De kan medverka till lokal produktion av förnybara bränslen, de kan skapa underlag för biogasmackar genom att själva köpa gasbilar, och de kan öppna upp marknaden för elbilar genom att införskaffa sådana. De kan också se till att entreprenörer använder fordon med låg klimat- och miljö­på­verkan genom att ställa tuffa upphandlingskrav.

– Det är dags att summera ett decennium där kommunerna bidragit väsentligt till miljöbilsboomen och till att öka tillgången på förnybara bränslen, säger Per Östborn, ansvarig för Gröna Bilisters kommungranskningar. Det är också dags att ta avstamp inför nästa decennium. Mycket återstår att göra.

– Genom Kommunranking 2010 får vi värdefull, dagsfärsk kunskap om det miljöarbete som sker på lokal nivå, fortsätter Per. Vi samlar in goda exempel och ger kommunerna chansen att lära sig av varandra. Förhoppningsvis sporras kommuner som hamnar lite längre ner i rankingen att klättra lika högt som sina grannkommuner i nästa års ranking.

Poängsättningen i Kommunranking 2010 är så utformad att både små och stora kommuner har chans till höga betyg. Lilla Upplands Väsby har till exempel bara åtta kommuner före sig bland de kommuner vi hittills granskat. Men exakt rättvisa går inte att uppnå. Därför kommer vi att ge en utmärkelse både till miljöbilsbästa kommun 2010, och till miljöbilsbästa småkommun 2010.
Kommunerna har april månad på sig för att besvara enkäten. I juni kommer resultaten att presenteras.

Läs mer om Kommunranking 2010 på Gröna Bilisters hemsida, www.gronamobilister.se/kommunranking-2010

Foto på Per Östborn (fritt för publicering) rekvireras från vår hemsida, www.gronamobilister.se/press