Ny infrastrukturplan för Stockholm får underkänt av Gröna Bilister

15/9: Ny infrastrukturplan för Stockholm får underkänt av Gröna Bilister

Ökad klimatpåverkan, förvärrad trängsel, fortsatt höga partikelhalter och ett otillräckligt skydd för länets grönområden. Det är delar av den svidande kritik som organisationen Gröna Bilister idag lämnar som svar på länsstyrelsens remiss om ny transportinfrastruktur för Stockholms län åren 2010 till 2021. Gröna Bilister menar att den nya länsplanen borde ha större fokus på att underlätta för fler att lämna bilen hemma och välja andra transportmedel.

– Istället för en i princip ensidig fokusering på vägar och ökad bilism, borde åtgärder för att minska transportbehovet prioriteras. Vi vill se fler satsningar för alla oss som faktiskt vill ställa bilen hemma och färdas grönt om det finns fungerande alternativ och bra kollektivtrafik, säger Cecilia Carlqvist, vd för Gröna Bilister.

Idag är sista dag för organisationer att yttra sig kring länsstyrelsens förslag till ny länsplan för den regionala transportinfrastrukturen. Planen tas fram för att föreslå och beskriva kommande satsningar inom vägar, järnvägar och andra transporter.  Gröna Bilister säger i sitt remissvar att förslaget kräver mycket omfattande ändringar om det ska kunna antas. Organisationen menar att förslaget genom för stor fokus på vägbyggnationer kommer att bidra fler transporter och sämre miljö, inte bättre.

Gröna Bilister menar att förslaget till ny länsplan för transportinfrastrukturen har en övertilltro till snabb teknikutveckling av miljöbilar och använder det som argument för att inte föreslå andra viktiga miljösatsningar, till exempel utbyggd kollektivtrafik eller satsningar på teknik som kan få fler att jobba hemifrån.

– Också om sex år, då det är halvtid för den nya länsplanen, kommer huvuddelen av bilarna på vägarna vara bilar som redan finns på gatorna idag, och en minoritet vara miljöbilar. Därför måste en modern transportpolitik sikta på att minska det totala transportbehovet och få fler att bara ta bilen när den verkligen behövs, säger Cecilia Carlqvist.

Läs hela Gröna Bilisters remissvar här

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
Mail: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se