Nyköpings socialdemokrater får stöd av Gröna Bilister

27/10: Nyköpings socialdemokrater får stöd av GB: Helt rätt satsa på miljöbilar och biogas!

Socialdemokraterna i Nyköping vill skyndsamt byta ut alla bilar som används i den kommunala verksamheten till miljöbilar och etablera fler tankställen för biogas. Gröna Bilister uppmanar Nyköpings politiska majoritet att förverkliga förslagen.

– Det är ledsamt att Nyköping inte kommit längre i sitt byte till miljöbättre bilar och vi delar socialdemokraternas syn att alla kommunens bilar snabbt bör bytas mot miljöbilar. Det minskar kommunens klimatpåverkan, ger en billigare bränslenota och ger mer pengar över för angelägen kommunal verksamhet, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.

Gröna Bilister är också positiva till förslaget att utöka tankmöjligheterna för biogas i Nyköping.Den som byter från bensin till biogas minskar sina utsläpp av fossil koldioxid med 85 procent, enligt Naturvårdsverkets beräkningar. Vid en årlig körsträcka på 1 500 mil innebär det minskade utsläpp av fossil koldioxid med cirka fyra ton. Att byta till biogas är alltså ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats, utan någon uppoffring. Kommunen bör förstås själv byta till enbart gasbilar, och bytet i sig kommer att göra det mer lönsamt att sätta upp nya gasmackar.

– Vi vet att oljepriset långsiktigt går upp, så den kommun som byter till biobränslen tar en billig försäkring mot skenande drivmedelskostnader. Det är alltså ur alla aspekter rimligt att Nyköping beslutar sig för enbart gasbilar i framtiden, givetvis med dispensmöjlighet inom de allt färre kategorier specialfordon där inga miljöbilar finns att tillgå, säger Mattias Goldmann.

Samtliga gas- och etanolbilar har minst samma prestanda som motsvarande bensinbil, och om man någon gång inte hittar en gasmack kan gasbilen utan problem köras på bensin.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.