Örebro läns taxi värdig vinnare!

12/2: Örebro läns taxi värdig vinnare!

Örebro läns taxi vinner utmärkelsen Årets Biogasare från Örebro kommun. Välförtjänt tycker Gröna Bilister som uppmanar alla att göra ett aktivt grönt taxival, med Örebro läns taxi som ett utmärkt alternativ.

– En taxibil kör cirka 10 000 mil per år, som sju vanliga bilar. Därför är det viktigt att de är snabba att ställa om i grön riktning, och väldigt glädjande med positiva exempel som Örebro läns taxi nu har 50 procent miljöbilar varav de flesta går på biogas, säger Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig i Gröna Bilisters styrelse.

Gröna Bilister uppmanar alla större köpare av taxiresor att påskynda omställningen till miljötaxi.

– Örebro kommun är ganska bra på att ställa miljökrav när de upphandlar färdtjänst och skolskjuts, men det går att göra mer. Och alltför många företag och privatpersoner ställer fortsatt inga miljökrav när man väljer taxi. Om vi alla begär miljötaxi påskyndas omställningen och Örebro läns taxi är beviset på att de kraven kan ställas redan idag, säger Martin Prieto Beaulieu.

Örebro läns taxi har totalt 101 fordon. Av dessa drivs 46 på biogas och 4 på etanol E85. Örebro läns taxi har som mål att nå 100 % miljöbilar redan i år.

Gröna Bilisters undersökning av taxibranschen visar att cirka 40 procent av landets taxibolag inte har några miljöbilar alls, drygt 70 procent taxibolag har max 25 procent miljöbilar. Bara tre mindre taxibolag har enbart miljöbilar. Bara sju procent av bolagen förbrukar mer förnybara än fossila drivmedel och bara två procent av bolagen förbrukar enbart förnybara drivmedel. Knappt vart fjärde taxibolag erbjuder sina kunder att beställa miljötaxi och bara två taxibolag erbjuder sina kunder att klimatkompensera sina resor.

Gröna Bilister har också frågat taxibolagen vem de bedömer som särskilt pådrivande för omställningen till grönare taxi. Det är ingen smickrande läsning för landets kommuner, som upphandlar ungefär hälften av alla taxiresor i form av bl.a. skolskjuts och färdtjänst. Över 40 procent av taxibolagen ger kommunerna det allra lägsta betyget och inte ens fem procent ger dem det högsta betyget, med medelvärdet 2,29 på en femgradig skala. Landstingen får nästan lika dåligt betyg; 2,45.

Gröna Bilister uppmanar också taxibolagens branschorgan Taxiförbundet att skärpa kriterierna för märkningen ”Säker Grön Taxi” som i nuläget inte ens bryr sig om vilket bränsle taxin använder.

Rapporten om taxis miljöarbete finns på www.gronamobilister.se, under rapporter. Priset till Örebro läns taxi delas ut måndag den 15 februari kl 10.00 vid Södra station i Örebro.

För ytterligare information kontakta Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig, Gröna Bilister, tfn 0702-132 055

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister, tfn 070-271 35 17

Foto på Martin Prieto Beaulieu som delar ut rosor till miljötaxi (fritt för publicering) rekvireras från kansliet.