Orten X får nya fartkameror – ökad trafiksäkerhet, minskad miljöbelastning

26/9: Orten X får nya fartkameror – ökad trafiksäkerhet, minskad miljöbelastning

Nu får riksväg x, sträckan y– z nya fartkameror. Gröna Bilister är positiva – förutom ökad trafiksäkerhet så bidrar kamerorna till minskad miljöbelastning från trafiken.


Pressmeddelandet har skickats ut lokalt enl. följande:

– 26/9: Vansbro/Sälen, Uppsala, Katrineholm, Piteå, Lycksele, Robertsfors

De 700 kameror som placeras ut under 2006 beräknas spara uppemot 30 liv per år och ungefär 150 personer slipper bli svårt skadade. Dessutom minskas trafikens koldioxidutsläpp med ungefär 10 procent på de vägsträckor som får fartkameror, baserat på en genomsnittlig hastighetsminskning från 100 till 90 km/h och 80 till 70 km/h. 
 
– Fartkameror är ett bra exempel på att arbete för ökad trafiksäkerhet och bättre miljö kan gå hand i hand. Med fler kameror blir det lättare att nå både nollvisionen för trafikdödlighet och Sveriges klimatmål, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Under året sätts 700 nya fartkameror upp på 190 mil väg över hela landet. Gröna Bilister önskar en fortsatt utbyggnad och kritiserar samtidigt de aktörer som protesterar mot fartkamerorna.
 
– Biltidningar hjälper läsare att undvika fartkamerorna och navigationssystem säljs med reklamen att de varnar för fartkameror, allt i syfte att man ska fortsatt ska kunna köra alltför fort där kamerorna inte finns. Det är oansvarig populism som riskerar ge oss fler trafikdöda och en förvärrad växthuseffekt.
 
Gröna Bilister poängterar värdet av att det fortsatta arbetet för minskad trafikdödlighet kombineras med arbetet för att minska trafikens miljöbelastning.
 
– Varför inte slå två flugor med en smäll? Får vi fler att ställa bilen till förmån för buss eller tåg minskar trafikdödligheten och miljöbelastningen, medan nya motorvägar på sin höjd uppfyller ett av målen. Den nationella samling för ökad trafiksäkerhet som regeringen aviserat bör ha ett sådant brett anslag, kommenterar Mattias Goldmann.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.