Otidsenlig förbifart Regeringen!

3/9: Otidsenlig förbifart Regeringen!

Gröna Bilister kritiserar frånvaron av tydliga klimatsatsningar i den idag beslutade förbifart Stockholm. Infrastrukturprojektet riskerar att bli ett i raden som bara leder till ökad fordonstrafik, utan att bidra till en fortsatta positiv utveckling.

– Det är märkligt och otidsenligt av Sveriges regering att presentera ett förslag som bortser från fordonstrafikens klimatpåverkan, kommenterar Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Regeringen hade chansen att skapa tydliga miljöteknikincitament i detta projekt.

Förbifarten skall ta hänsyn till naturområden i Stockholm omgivning, men den inkluderar inga styrande incitament som begränsningar för högemissionsbilar eller transportfordon med dåliga miljöprestanda.

– Att sträckningen går i tunnel minskar inte koldioxidutsläppen, kommenterar Lagercrantz. Detta projekt kommer att ta bort en flaskhals, och den kommer därmed att leda till att ökningen av transporter på väg fortsätter i stora delar av Sverige. Utan styrmedel kommer detta projekt att bli ännu ett som leder till en kraftigare ökning av lastbilstransporter.

Idag ökar landsvägstransporter med cirka 2 procent per år.

I debatten hoppas Regeringen på att alla kör elbilar 2020. Gröna Bilister, som hör till de mest optimistiska miljöbilsförespråkarna, menar att det är en omöjlighet. De första elbilsmodellerna har bara precis introducerats, och Sverige är ett av de länder med den äldsta fordonsparken
(genomsnitt ca 10år). År 2020 kommer tyvärr fortfarande de flesta bilarna att drivas av fossila bränslen.

Gröna Bilister, Sveriges enda gröna motororganisation, är inte generellt negativa till infrastrukturprojekt. Men de skall ha en tydlig miljövision, och bidra till den fortsatta tekniska utvecklingen.

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister
Tfn: 0708-173 808
E-post: jakob.lagercrantz@gronamobilister.se