Panikstoppa inte miljöbilspremien!

7/9: Panikstoppa inte miljöbilspremien!

Regeringen vill skrota miljöbilspremien redan halvårsskiftet 2009, ett halvår tidigare än tidigare utlovat. Gröna Bilister är starkt kritiska mot planerna, som minskar farten på omställningen av fordonsparken, skapar oro bland konsumenterna och slår mot omvärldens bild av Sverige som ledande i omställningen till grönare bilism.

Miljöbilspremien får ett anslag på 325 miljoner kronor i nästa års statsbudget, men premien läggs ner redan den 30 juni 2009 – ett halvår tidigare än vad regeringen tidigare utlovat.

– Regeringen gasar först och drar sen i nödbromsen just när de fått upp god fart. Det blir väldigt ryckigt och oförutsägbart, precis motsatsen till de stabila spelregler som behövs för en långsiktig omställning till grönare bilism, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister har hela tiden varit kritiska mot miljöbilspremiens utformning, där alla bilar som klarar kraven får 10 000 kronor. Med organisationens egen modell hade kostnaderna blivit mycket lägre och premien lättare kunnat behållas.

– En biogasbil som släpper ut tio gram fossil koldioxid per kilometer bör rimligen få större premie än en diesel som släpper ut 120. Med en smartare premie hade vi fått en tydligare stimulans att välja de miljöbästa fordonen och en mindre kostnad för statskassan, och det är så regeringen bör gå till väga om den absolut behöver skära i premiens kostnader. Fasa ut premien för de miljöbilar som gör minst klimatnytta och behåll den för de riktigt bra bilarna.

Regeringens förslag, som först måste godkännas av riksdagen, kommer samma dag som moderaterna föreslår ett tak på 95 gram koldioxid per kilometer för nya bilar år 2020. Centerpartiet och kristdemokraterna vill sedan tidigare införa ett säljstopp för nya bilar som enbart kan gå på fossila bränslen år 2015, folkpartiet vill forska mer på förnybara drivmedel och forskningsminister Leijonborg föreslog nyligen dubbel miljöbilspremie för elbilar och laddhybrider. Parallellt med detta har finansdepartementet i en promemoria föreslagit att trängselskatteundantaget för miljöbilar ska avvecklas från 2009, mot riksdagens beslut på år 2012.

– Det är inte lätt att hålla reda på regeringens alla olika utspel i miljöbilsfrågan, särskilt som de ofta strider mot varann. Hur kan man ge dubbel miljöbilspremie åt vissa bilar om man redan avvecklat premien? Och hur tror regeringen att deras stolta långsiktiga mål ska bli verklighet om de lägger ner stimulansen att ta de första stegen på vägen dit?

Gröna Bilister poängterar att en avbruten premie vore ett stort svek och ett allvarligt avbräck för miljöbilsboomen, men de mest avgörande faktorerna finns kvar. 

– Miljöbilsboomen drivs främst av ett högt och långsiktigt stigande oljepris, och en vilja hos bilisten att själv minska sin klimatpåverkan. Det finns kvar och förstärks dag för dag, premie eller ej, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister uppmanar regeringen att tänka om och inte skrota miljöbilspremien i förtid. Måste den förändras av budgetskäl är en stegvis utfasning utifrån klimatnytta rätt väg att gå, inte ett plötsligt tvärstopp som försvårar för handeln, förvirrar för konsumenten och förvärrar för miljön.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Presskontakt Mattias Goldmann 070-309 00 45, mattias.goldmann@gronamobilister.se.