Paris och Karlstad i fokus på Mobilitet & Beteende 2019

Den 6 mars arrangeras den fjärde upplagan av Mobilitet & Beteende i Karlstad, konferensen som sätter ett enkom fokus på beteendeförändringar för att nå de transportrelaterade klimatmålen Under årets konferens frågar vi oss hur nuläget och framtiden ser ut för mobilitetstjänster? Hur påverkar genus och jämställdhet omställningen till ett hållbart transportsystem? Och om bilen är vår nya cigarett – vad kan vi lära oss av de insatser som minskat rökande? Deltagarna får ta del av ny kunskap från olika expertföreläsare och ges dessutom en unik möjlighet att lyfta fram de viktigaste punkterna till beslutsfattare på politisk nivå för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Vinjettbild: Keynote speaker den 6 mars är Christophe Najdovski, Vice borgmästare i Paris med ansvar för transporter och allmänna platser. Foto: Mairie de Paris

– För att nå 2030-målet visar den samlade kunskapen att det inte räcker med ren bilism, även trafikmängden behöver minska. Attityder, normer och samhällsplanering är viktiga faktorer för omställning. Konferensen Mobilitet & Beteende är en kraftsamling i dessa frågor som oftast kommer i skymundan av ett ensidigt teknikfokus, trots att de är centrala både för klimatmålen och har bäring på förbättrad folkhälsa, framkomlighet och samhällens vitalitet säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister.

Att konferensen hålls i Karlstad är ingen slump. I slutet av 2018 lanserades BRT-stråket i Karlstad, en rejäl infrastruktursatsning i form av en helelektrisk snabbusslinje med flera nya bussgator, signalprioritering och nya hållplatser. Under konferensen delar representanter från Karlstad kommun med sig av sina erfarenheter och lärdomar från projektet. För konferensdeltagare som anländer redan under tisdagen finns dessutom möjlighet till en exklusiv provåkning av det nya BRT-systemet.

Årets fokusland är Frankrike och Keynote Speaker är Christophe Najdovski, vice borgmästare i Paris. Christophe ansvarar för Paris transportfrågor kopplade till hållbar mobilitet och arbetar utifrån fyra målområden: Att minska luftföroreningar och växthusgasutsläpp, att främja en bättre rörlighet för invånarna, att återansluta Paris med floden Seine samt att återställa det offentliga utrymmet för fotgängare och cyklister.

– Paris ligger i framkant vad gäller hållbar mobilitet och staden storsatsar på en bilfri stadskärna och utökade promenad- och cykelstråk. Vi har mycket att lära av varandra och ser fram emot att ta del av värdefulla erfarenheter och lärdomar, säger Jesper Johansson, mobilitetsansvarig i Gröna Bilister.

Mobilitet & Beteende har ett fullspäckat program med en rad spännande talare. Ett genomgående tema för dagen handlar om att zooma in på både samhälleliga strukturer och det mänskliga psyket. För att göra det tar vi lärdom av en annan bransch som har genomgått ett skifte. I år står tobaksbranschen i fokus där Ulrika Torell, forskare i kulturhistoria som i sin avhandling “den rökande människan” har studerat hur rökning framställs i reklamkampanjer. Vad har varit avgörande för att ändra attityderna kring rökning? Och vad kan transportbranschen lära sig av detta?

Under eftermiddagen hålls två parallella workshops på tema mikromobilitet och nya mobilitetstjänster samt hur jämställdhetsfrågan påverkar omställningen till ett hållbart transportsystem. Resultatet från dessa ligger sedan till grund för den avslutande paneldiskussionen som gästas av kommunala, regionala och nationella politiker.

Läs mer om konferensen på Gröna Bilisters hemsida och anmäl dig senast den 24 februari.