Pinsamt med bara två miljöbilar, Varberg!

7/12: Pinsamt med bara två miljöbilar, Varberg!

Ekokommunen Varberg har 166 bilar, varav två miljöbilar. Pinsamt, tycker Gröna Bilister som har en lång rad med exempel på kommuner som sedan länge bytt ut huvuddelen av sin fordonspark mot miljöbilar.

– De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men vi vet att oljepriset långsiktigt går upp, så Varbergs snigelfart i bytet till miljöbilar är en klar ekonomisk risk för kommunen. Dessutom innebär den oerhört låga andelen miljöbilar beslutet en onödigt hög miljö- och klimatpåverkan. Varberg måste ta sig i kragen och det snart – man kan inte vara så här miljöbilsdålig och samtidigt kalla sig ekokommun, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.
 
Kommunens nya leasingavtal innebär att förvaltningarna äntligen kan välja miljöbilar, men till skillnad från bl.a. Göteborg, Ystad och Östersund är det fortsatt fritt fram att välja de gammaldags, bensinslukande bilarna. Redan den 18 maj 2004 beslutade Enligt ett kommunfullmäktige att kommunens styrelser och nämnder ”uppmanas att vid inköp av fordon i första hand beakta drift med förnybara bränslen”.
 
– Kommunen bryter mot sina egna rekommendationer. Det är miljömässigt dumt, ekonomiskt riskabelt och demokratiskt tveksamt. Vi uppmanar revisorerna att se över om det är rimligt att kommunala styrelser och nämnder så konsekvent struntat i fullmäktiges beslut, säger Mattias Goldmann. 
 
I dagsläget finns tre tankställen för etanol och ett för biogas i kommunen.
 
– Antalet tankställen för biogas och etanol växer i snabb takt och tillgången på biobränslen är nu så god att ingen längre behöver välja en bil som enbart kan framföras på bensin eller diesel, säger Mattias Goldmann. 
  
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv