Piteås och Skellefteås priskrig på bensin drabbar miljö och konsument

27/6: Piteås och Skellefteås priskrig på bensin drabbar miljö och konsument

– Det pågående priskriget på bensin i Piteå och Skellefteå har inga vinnare. Förr eller senare får konsumenten betala priset och redan dag ett drabbas försäljningen av etanol och därmed miljön och hälsan. Slut fred, bensinbolag, uppmanar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

I Piteå och Skellefteå har bensinbolagen sänkt bensinpriset till under tio kronor litern. Varken etanolen eller dieseln har prissänkts, vilket betyder att det i dagsläget är billigast att köra på bensin. Det innebär i sin tur att utsläppen av fossil koldioxid, partiklar och kväveoxider ökar, med ökad växthuseffekt och sämre hälsa som följd.
 
– Ett lägsta anständighetskrav vore att också priset på etanol och diesel sänks – nu sänder bensinbolagen ut signaler till marknaden att hålla fast vid bensinbilen. Det är ansvarslöst i tider där vi alla vet att beroendet av fossila bränslen snabbt måste avvecklas.
 
I Piteå och Skellefteå säljs etanol av OKQ8 och Statoil. Gröna Bilister uppmanar bensinbolagen att investera i snabb tillgång på förnybara bränslen snarare än att plöja ner pengar i ett destruktivt bensinkrig, med särskild adress till Preem som startade bensinkriget men inte erbjuder något förnybart drivmedel.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv