Rädda gasbilen, regeringen!

4/10: Rädda gasbilen, regeringen!

Volvo aviserar att de tänker lägga ner sin tillverkning av gasbilar. Gröna Bilister ser det som ett förhandlingsbud till regeringen. Tydlig biogassatsning i statsbudgeten och Volvo kan fortsätta tillverkningen.

– Om inte regeringen i statsbudgeten den 16 oktober presenterar en offensiv satsning på biogas som fordonsbränsle, är Volvos hot om att lägga ner gasbilarna ett faktum. Det vore tragiskt för Volvo och ett allvarligt bakslag för Sverige som föregångsland i omställningen till biobränsle. Därför måste regeringen snabbt skriva fram ett program för ökad biogasanvändning i personbilar, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.
 
Det har aldrig varit så lönsamt att ha gasbil som nu. Gasen är, till skillnad från etanolen, klart billigare än bensinen, den som har gasbil får 40 procent sänkt förmånsvärde och det finns fler attraktiva gasbilar på marknaden än någonsin förut. Därför har Volvos gasbilar slagit försäljningsrekord under året. Runt hörnet väntar nya marknader för gasfordon, inte minst efter Kaliforniens och Sveriges avtal om att utveckla marknaden för fordonsgas och gasbilar. Därför är Volvos hot om nedläggning både märkligt och tragiskt, och därför bedömer Gröna Bilister att produktionen kan räddas.
 
– Regeringen har aviserat ett skatteavdrag på 10 000 kronor för alla som köper miljöbil. Ändras stödet till 5 000 kronor för den som köper etanolbil och 20 000 kronor för den som köper gasbil, så är det mer i linje med den faktiska merkostnaden, innebär minskade totala kostnader för staten och betyder att gasbilen får en tydlig stimulans. Dessutom bör regeringen anslå mer medel för fortsatt utbyggnad av biogasanläggningar och tankställen för gas. Det kan inte vänta på en trög utredning, utan måste komma redan i statsbudgeten den sextonde för att Volvos beslut ska kunna påverkas, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister. Han sätter särskild tilltro till Lars Leijonborg, som nyligen köpt en gasdriven Volvo – inte vill väl han att det ska vara sista årgången?
 
– Svenska fordonstillverkare har tidigare hotat med nedläggning av etanol- och gasbussar, men sedan ändrat sig när marknadsvillkoren blev tillräckligt gynnsamma och antalet beställda fordon tillräckligt många. Vi förutsätter att också Volvo personvagnar och deras amerikanska ägare kan tänka om, annars sparkar de själva undan den miljöpiedestal de nu sitter på, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.
 
– Om Volvo skulle svika miljön och lägga ner gasbilarna, så missar de en marknad som växer snabbt – och fortsätter växa även utan Volvo. Vi fortsätter vårt arbete för gasbilar, de andra tillverkarna marknadsför aktivt sina gasfordon och de största gasförsäljarnas expansion fortsätter med samma fart som förut, säger Jakob Lagercrantz.

FÖR VIDARE INFORMATION:

Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz 0708-173 808, presskontakt Mattias Goldmann 070-309 00 45