Rädda miljöbilsboomen!

17/8: Rädda miljöbilsboomen!

Höga etanolpriser riskerar den fortsatta positiva utvecklingen av antalet miljöfordon i Sverige, och hotar därmed en av de intressantaste delarna av svensk industriell miljöutveckling. Enligt SPI minskade etanolförsäljningen med 13 procent under juli månad. Det antas bero på kraftigt höjda etanolpriser och riskerar att hämma den positiva miljöbilsutvecklingen. Fortfarande är det något billigare att köra miljöfordon på etanol, men utan politiska initiativ och bensinbranschens aktiva medverkan riskerar etanolen att tidvis bli dyrare än bensinen. Gröna Bilister presenterar därför sex punkter för att säkerställa billigare etanol.

Världsmarknadspriserna på etanol är rekordhöga, och kommer att vara så innan nya anläggningar tas i drift. Det är mycket viktigt att miljöfordonsägarna inte straffas för sin miljösatsning.

Gröna Bilister kräver från marknad och politiker att priserna på förnyelsebart hålls lägre än fossila bränslen. Därmed inte sagt att det inte skall finnas någon relation mellan de fossila och de förnyelsebara drivmedlen. Bilen skall användas där det behövs, men vi får inte glömma att samåkning, kollektivtrafik eller gång/cykel är bättre alternativ.

Svenska myndigheter och marknaden har bidragit till den positiva och unika situationen i Sverige. Men det behövs fortsatta proaktiva initiativ.

Gröna Bilister kräver från våra politiker:

  • Se till att ingen tull läggs på e85 från länder utanför EU. På fossila bränslen finns ingen tull.
  • Reducera momsen på förnyelsebara drivmedel.
  • Inled en storskalig och långsiktig informationskampanj kring förnybara drivmedel

Gröna Bilister kräver från marknaden:

  • Prissätt förnyelsebara bränslen så att det alltid är billigare att köra fossilfritt. Det finns goda exempel – Fordonsgas Sverige AB har sedan 1990-talet haft ett lägre pris på gas (idag 55% biogas) än bensin. Bensinbolaget ST1 har idag ca 50 öre billigare E85 än konkurrenterna. Bränsleföretagen tjänar pengar på att blanda in den billigare etanolen i bensin – här finns resurser att ta.
  • Gör förnyelsebara bränslen tillgängliga på bemannade mackar. Samma service när man tankar fossilfritt.
  • Garantera samma tillgänglighet på icke fossila bränslen. Gör de som tankar förnyelsebart till era viktigaste kunder. Se till att det finns gas och/eller etanol när kunderna kommer.

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808.