Rädda miljön, värna statskassan – Gröna Bilister presenterar ny fordonspolitik för Carlgren

23/3: Rädda miljön, värna statskassan – Gröna Bilister presenterar ny fordonspolitik för Carlgren

Nya miljöbilsrekord, ökad miljönytta med varje miljöbil och minskade utgifter för staten. Det är huvuddragen i Gröna Bilisters förslag till ny fordonspolitik, som idag presenteras för miljöminister Carlgren.

– Miljöbilsboomen tappar styrfart. Miljöbilsandelen minskar, liksom andelen bilar som går på förnybara drivmedel. Från att ha varit ett föredöme för omvärlden sällar vi oss nu till de länder som är nöjda med en hög andel halvsnåla dieselbilar, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Enligt Gröna Bilister beror tempotappet på att omställningen varit dyr för statskassan, eftersom regeringen valt att ensidigt arbeta med bonusar, premier och förmåner. Gröna Bilister föreslår nu ett system där ökad stimulans till de miljöbästa bilarna motsvaras av ökade kostnader för bilarna med högst klimatavtryck. Förslagen är teknikneutrala och långsiktiga.

– De som väljer de miljöbästa bilarna är vägvisare för andra och ska ha en rejäl bonus både vid inköpet och årligen. Samtidigt måste det svida att välja miljövärstingarna, och gränsen för vad som godtas ska flyttas neråt åt för år. På så vis återtar vi förlorad mark i miljöbilsomställningen, säger Mattias Goldmann som idag presenterar förslagen för miljöministern.

Gröna Bilisters huvudförslag:

· Inför registreringsskatt enligt teknikneutral bonus-malusmodell

· Skärp miljöbilsdefinitionen till 100 g CO2/km

· Förläng förmånsreduktionen för etanol- och gasbilar

· Utred ny, klimatbaserad förmånsbeskattning

· Inför supermiljöbilspremien 2011, som en del av bonus-malus

· Räkna in den verkliga klimatnyttan för biodrivmedel i alla definitioner

· Ta bort skattekilen för låginblandning av etanol och biodiesel

Läs hela rapporten på www.gronamobilister.se/budget2011  

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, Mattias Goldmann 070-309 00 45 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220.