Regeringens miljöbilsagerande: ett steg framåt, två steg bakåt

12/1: Regeringens miljöbilsagerande: ett steg framåt, två steg bakåt

Från den 1 februari ska statliga myndigheter bara köpa och leasa miljöbilar, hyra miljöbilar och alltid välja miljötaxi. Bra, anser Gröna Bilister, men slår samtidigt fast att försämringarna i miljöbilsvillkoren för privata konsumenter är ett bottenmärke.

– Att helt slänga ut icke-miljöbilarna från statlig förvaltning är enormt bra. Det förstärker Sveriges position som ledande i omställningen till grön, hållbar bilism. Men i praktiken hand­lar det bara om ett hundratal extra miljöbilar jämfört med det nuvarande kravet på 85 procent miljöbilar. Detta väger lätt jämfört med regeringens urholkning av miljöbilsmarknaden genom att snabbavveckla miljöbilspremien och undantaget för trängselskatt för miljöbilar, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Gröna Bilister är positiva till att säkerhetskraven skärps på personbilarna, men besvikna över att miljökraven inte samtidigt skärpts – och på att man inte ställer något som helst krav på att minska onödigt bilåkande.

– Fordonsutvecklingen går väldigt snabbt nu och ribban för vad som är imponerande bra höjs hela tiden. Därför är det märkligt att regeringen inte alls skärper miljökraven som gällt sedan mitten av nittiotalet. Staten bör avstå från bensin- och dieseldrivna bilar med utsläpp över hundra gram koldioxid per km, medan etanol- och gasbilar högst bör få släppa ut femtio gram fossil koldioxid. Dessutom måste staten säkerställa att miljöbilarna tankas rätt, och den borde införa ett program för att årligen minska antalet körda mil, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Gröna Bilister är också kritiska mot att regeringen sänkt kraven på Polisen, jämfört med näringsdepartementets förslag. Ursprungskravet på att minst 60 procent av utrycknings­fordonen ska vara miljöbilar har sänkts till 50 procent, utan någon motivering och helt utan sakskäl.

– Etanol ger mer effekt än bensin och gasbilar är årets stora nyhet i banracing, så det finns inget sakskäl för att Polisen ska köra omkring i gammaldags bensinslukare. Vi vet att Polisen länge kämpat emot miljöbilarna, och det är trist att regeringen backar på denna punkt, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Gröna Bilister driver nu på för en reviderad miljöbilsdefinition. Bensin- och dieseldrivna bilar föreslås få släppa ut högst 100 gram koldioxid per km, medan etanol- och gasbilar föreslås få släppa ut högst 50 gram fossil koldioxid. Statens säkerhetskrav föreslås ingå i den allmänna miljöbilsdefinitionen.

– Ingen ska någonsin behöva välja mellan säkerhet och miljö, och vi vill täppa igen möjlig­heten att få statlig stimulans för att sälja osäkra bilar. De flesta miljöbilarna är säkrare än genomsnittet, men det finns en del nischtillverkare som inte ens brytt sig om att krocktesta sina bilar och de ska inte ha någon gräddfil, säger Jakob Lagercrantz.

Den skärpta definitionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010, innebärande att nuvarande definition gäller hela 2009, ett år då marknadens parter kan diskutera fram den slutliga ut­form­ningen. Definitionen kompletterar EU:s nyligen antagna beslut om maximala genom­snittliga utsläpp på 130 gram koldioxid per kilometer för nya bilar, som införs åren 2012-2015 och som Gröna Bilister bedömer som för snälla och för långsamma.

Nedan förslaget i dess helhet.

Förslaget finns även på www.gronamobilister.se under Press – Remisser och rapporter. Där hittar du även Gröna Bilisters remissvar på förslaget om regeringens fordonsinköp.

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808.

Bakgrund

Den nuvarande miljöbilsdefinitionen har legat till grund för såväl statliga inköp som nationella och lokala förmåner. Vi bedömer det som dags att förnya och skärpa definitionen, med följande huvudinriktning:

  • Skärpta utsläppskrav för såväl bilar som framförs på fossila bränslen som fordon som framförs på förnybara drivmedel. 100 respektive 60 gram fossil koldioxid bedöms som en rimlig gräns.

  • Säkerhetskrav i linje med de nya kraven för statlig fordonsupphandling; fem stjärnor i Euro-NCAP, två stjärnor för fotgängarsäkerhet och antisladdsystem som standardutrustning (samma krav som Gröna Bilister redan ställer för Miljöbästa Bil). När Euro-NCAP under våren 2009 reviderar sina kriterier, så att bilarna får ett samlat betyg, krävs högsta betyg.

  • Tankningsbenägenhet för förnybara bränslen, där minst 70 procent rätt bränsle krävs för att få tillgång till miljöbilspremier och andra förmåner. Liksom med själv­deklarationen är avsikten inte att alla ständigt ska redovisa hur man tankat, utan att man vid en eventuell kontroll ska kunna göra troligt att man faktiskt gjort det. Flera kommuner har redan en sådan regel.

Den nya miljöbilsdefinitionen föreslås träda i kraft 1 januari 2010. Den föreslås kompletteras med ekonomiska styrmedel som styr mot en minskad klimatpåverkan också mellan miljöbilar och mellan bilar som inte uppfyller definitionen.

Detta är ett förslag som kommer när bilindustrin är i en av sina djupaste kriser. Samtidigt, det är endast genom tydliga och långsiktigt hållbara krav som den rätta industrin, med de rätta modellerna, kan komma. Därför är det än viktigare att just i dessa tider lägga fast en riktning med tydliga och starka miljökrav.

Beräkningsgrund

Den kommande miljöbilsdefinitionen bör utgå ifrån att:
·Bilar som kör på bensin och diesel har utsläppsnivåer enligt officiell förbrukningsstatisik.
·Utsläppen från respektive bränsle är i enlighet med Naturvårdsverkets, Vägverkets och Konsumentverkets ”Bilindex”, för närvarande i upplagan från hösten 2008. [1]
·Bilarna beräknas alltid tankas med E85 respektive fordonsgas, vilket blir rimligt när man säkerställer tankningsnivån

Fossilbränslebilar under 100 g fossil CO2/km

I nuläget finns följande fossilbränslebilar med utsläpp på under 100 g/CO2:

Modell CO2/km Bränsle

Ford Fiesta Econetic 1,6 TDCi 98 Diesel
Seat Ibiza Ecomotive 99 Diesel
Smart Fortwo CDI 88 Diesel
Volkswagen Polo Blue Motion 99 Diesel

Tillkommande modeller

Nedan är de vi bedömer som sannolika för den svenska marknaden 2009-2010, med reservation för att ytterligare modeller lanseras utan att vi idag känner till dem. Troligen kommer åtskilliga modeller att i framtiden släppa ut mindre än 100 gram fossil koldioxid per kilometer.

Modell CO2/km Bränsle Anmärkning

Fiat 500 Start-stop < 100 Bensin Aviserad för 2010
Ford Ka Start-stop < 100 Bensin Aviserad för 2010
Honda Jazz Hybrid < 100 Bensin Aviserad för 2010
Honda Insight < 100 Bensin Aviserad för 2009
Toyota Prius III < 100 Bensin Aviserad för 2009
Toyota Prius Laddhybrid < 100 Bensin Aviserad för 2009
Volkswagen Up/Chico < 100 Diesel Aviserad för 2010/2011, flera versioner
Volkswagen Golf BlueMotion 99 Diesel Aviserad för 2009
Volvo C30 DrivE Start-stop < 100 Diesel Aviserad för 2010
Volvo C30 DrivE Start-stop < 100 Diesel Aviserad för 2010
Volvo C30 DrivE Start-stop < 100 Diesel Aviserad för 2010

Det finns också ett antal modeller som är mycket nära att klara gränsen på 100 g CO2/km och där man kan tänka sig förbättringar som innebär att modellen klarar gränsen. Mini D och Mini Clubman D är sådana exempel (idag 104 g CO2/km).

Bilar med förnybara bränslen under 60 g fossil CO2/km

Av dagens miljöbilsklassade biogas- och etanolbilar klarar de grönmarkerade 60-gramsgränsen. Därtill kommer en lång rad modeller som missar gränsen med mindre än tio procents marginal och bedöms klara gränsen med mindre modifieringar. Observera att miljöbilsgränsen avser närmaste hela gram, varför också de som har utsläpp upp till 60,5 g godkänns.

Modell CO2/km Förbrukning/mil Bränsle

Audi A3 E-Power 54,1 0,68 (bensin) Etanol
Citroën C3 Bivalent 50,0 0,72 Nm3 (biogas) Biogas
Citroën C4 Bioflex 56,5 0,71 (bensin) Etanol
Dacia Sandero 57,8 0,72 (bensin) Etanol
Fiat Punto BiPower 48,3 0,70 Nm3 (biogas) Biogas
Ford C-Max 1,8 Flexifuel 57,5 0,71 (bensin) Etanol
Ford Focus 1,8 Flexifuel 56,8 0,70 (bensin) Etanol
Mercedes B170 NGT 48,3 0,71Nm3 (biogas) Biogas
Opel Combo CNG 55,9 0,71 Nm3 (biogas) Biogas
Opel Zafira CNG 58,0 0,72 Nm3 (biogas) Biogas
Peugeot 307 1,6 BioFlex 59,2 0,74 (bensin) Etanol
Peugeot 307 1,6 SW BioFlex 60,5 0,77 (bensin) Etanol
Peugeot 308 1,6 BioFlex 56,1 0,70 (bensin) Etanol
Renault Clio 1,2 FlexFuel 47,3 0,59 (bensin) Etanol
Renault Megane 1,6 FlexFuel 57,8 0,72 (bensin) Etanol
Renault Megane 1,6 kombi FlexFuel 58,5 0,73 (bensin) Etanol
Saab 9-3 1,8 t 60,5 (automat 69,7) 0,75 (0,85) (bensin) Etanol
Skoda Octavia (även kombi) 58,8 0,72 (bensin) Etanol
Volkswagen Golf 1.6 Multifuel 59,8 0,74 (bensin) Etanol
Volkswagen Golf 1.6 Variant Multifuel 59,8 0,74 (bensin) Etanol
Volkswagen Jetta 1.6 Multifuel 60,5 0,74 (bensin) Etanol
Volkswagen Passat EcoFuel 50,0 0,72 Nm3 (biogas) Biogas
Volvo C30 F 59,2 0,73 (bensin) Etanol
Volvo S40 F 60,2 0,74 (bensin) Etanol
Volvo V50 F 60,2 0,74 (bensin) Etanol

Tillkommande bilar – förnybara bränslen

Samtliga kända tillkommande elbilar och laddhybridbilar klarar gränsvärdet. Tillverkarna av såväl biogas som etanolbilar har hittills inte haft särskilt mycket press på sig att minska förbrukningen. Det ses bl.a. i att de utsläppsminskande tekniker som åtskilliga tillverkare använder på dieselmodeller (t.ex. höjd utväxling, sänkt kaross, lättrullande däck med höjt tryck, förbättrad aerodynamik) sällan återfinns på gas- och etanolbilarna. Det innebär att flera av de gas- och etanolbilar som ligger strax över 60 gram fossil CO2/km bedöms relativt lätt kunna få sänkta utsläpp.

Kommande steg

År 2013 bör det vara rimligt att ta nästa steg, och då sänka nivån till 90 gram fossil CO2 för de fossilbränsledrivna bilarna respektive 50 gram fossil CO2 för bilar som framförs med förnybara drivmedel, inklusive elbilar.

Till år 2015 års utgång har centerpartiet och kristdemokraterna aviserat att nybilsförsäljningen av fossilbränslebilar helt ska upphöra, vilket också socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet i olika sammanhang ställt sig bakom. Ett sådant försäljningsstopp innebär givetvis att miljöbilsdefinitioner efter detta datum enbart gäller bilar framförda med förnybara drivmedel, men det är i nuläget inte rimligt att fastställa vilken utsläppsnivå som bör gälla då.[1] http://www.vv.se/filer/53096/pm_uppdaterade_reduktionsvarden3.doc