Riksrevisionen: Kräv rätt tankning, långsiktighet

3/3: Riksrevisionen: Kräv rätt tankning, långsiktighet

Den som skaffar etanol- eller gasbil med statliga och lokala förmåner, bör förbinda sig att tanka den rätt. Ersätt också miljöbilsförmånerna med en klimatbaserad fordonsskatt som inte kostar statskassan något. Det föreslår Gröna Bilister som respons på Riksrevisionens kritik av den statliga biodrivmedelsstimulansen.

– Sverige ska vara stolta över vår rekordsnabba omställning till miljöbilar och biodrivmedel, men Riksrevisionen har rätt i att den inte alltid genomförts kostnadseffektivt eller med fullt säkerställande av klimatnyttan. Det bör regeringen se över redan inför vårbudgeten, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister föreslår att det redan i år införs krav på att den som väljer etanol- eller gasbil också ska förbinda sig att till minst 70 procent tanka den ”rätt”, och alltså inte med bensin. Bl.a. Göteborg har sådana krav på lokal nivå, Swedavia ställer det för taxi och många företag säkerställer detta med interna rutiner.

– För den som gör avdrag i deklarationen är det självklart att på anmodan visa upp kvitton eller liknande, och det behöver inte vara krångligare för kravet på rätt tankning. Då vet vi att bilarna tankar rätt.

Gröna Bilister påpekar dock att det i nuläget är klart lönsamt att tanka såväl etanol och biogas i hela landet, och att lönsamheten väntas stärkas när etanolen blir billigare till våren och oljepriset troligen ökar ytterligare. Därmed är problemet med ”fel” tankning inte särskilt stort.

Organisationen har länge varnat för att stimulanser till hållbar bilism som urholkar statskassan inte blir långvariga, helt i linje med Riksrevisionens kritik att flera satsningar varit onödigt dyra.

– Miljöbilspremier och avskaffad fordonsskatt ger stora hål i statskassan när miljöbilsboomen tar fart. Då får vi krav på att minska stimulansen, med en ryckighet och osäkerhet för marknaden. Med fordonsskatt enligt ett bonus-malus-modellen, med en rejäl peng till de som kör de miljöbästa bilarna och en hög skatt för de som kör utsläppsvärstingarna, kan vi få ett långsiktigt system som inte kostar statskassan något. På liknande sätt kan vi göra med bränslena.

Då ett nytt skattesystem tar tid att införa, slår Gröna Bilister fast att regeringen i det korta perspektivet måste markera att nuvarande förmånsskattenedsättning för gas- och etanolbilar blir kvar, men kombinerat med ett krav på rätt tankning.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45, Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220.