Rösta ja till fortsatt gratis parkering för miljöbilar, Halmstad!

7/5: Rösta ja till fortsatt gratis parkering för miljöbilar, Halmstad!

Ännu en tid behövs en del stimulans för att det ska bli självklart att välja miljöbil. Därför uppmanar Gröna Bilister kommunfullmäktige att rösta ja till förlängd gratis parkering för miljöbilar, med utformning i huvudsak enligt organisationens rekommendationer.

– Kommunstyrelsens förslag att fortsatt ge gratis parkering till miljöbilar är mycket positivt och en viktig signal att man tar omställningen från fossil till förnybar och miljövänligare trafik på allvar. Om kommunfullmäktige går på samma linje, ger det en klar lokal morot att välja miljöbil, eftersom man dels tjänar ett antal tusenlappar på gratis parkering, dels slipper hålla på att skaffa växelpengar för automaten och oroa sig för lapplisor, kommenterar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Gröna Bilister träffade under helgen bilhandlare och miljöengagerad allmänhet i Halmstad, med det klara beskedet att gratis miljöbilsparkering är en viktig morot för att minska den lokala miljöbelastningen.
 
Halmstads gratis parkering avser bilar som uppfyller Vägverkets miljöbilsdefinition, vilket är helt i linje med vad Gröna Bilister rekommenderar – det är viktigt att vi får en och samma definition i hela landet. Också beslutet att på nytt utvärdera åtgärden hösten 2009 har Gröna Bilisters gillande.

– Miljöbilar ska inte vara gynnade för evigt, när det blivit självklart att välja en bil som är mindre störande för klimat och hälsa bör förmånerna tas bort. Några år till räcker för att bidra till en lokal miljöbilsboom, förutsatt att regeringen gör sitt med en klar nationell stimulans, säger Mattias Goldmann.
 
Halmstad har fri parkering för miljöbilar på kommunala parkeringsplatser sedan november 2004. Cirka 300 bilar har gällande tillstånd. Den fria parkeringen utvidgas nu till att också omfatta Torggaraget, vilket Gröna Bilister är positiva till eftersom det är en omtyckt parkeringsplats.
 
Halmstad har däremot inte lyssnat på Gröna Bilister när det gäller att ställa krav på den som får miljöbilsförmånen.
 
– Ingen ska kunna skaffa en etanol- eller gasbil, köra den på bensin och ändå få förmåner som gratis parkering. Halmstad borde täppa igen den luckan genom att kräva att man till minst 50 procent ska tanka på etanol eller biogas om bilen är avsedd för det. Det kräver redan Göteborg och Halmstad borde ta efter, säger Mattias Goldmann.
 
Ärendet ska nu upp i kommunfullmäktige. Gröna Bilister uppmanar Halmstadpolitikerna att anta kommunstyrelsens förslag, för en minskad klimatbelastning från Halmstads bilister.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av Halmstad som miljöbilskommun