Ryck inte undan mattan för miljöbilarna, Falkenberg!

26/3: Ryck inte undan mattan för miljöbilarna, Falkenberg!

Falkenbergs gratisparkering för miljöbilar kan skrotas, om kommunfullmäktige följer ett förslag från tekniska nämnden. Det vore mycket olyckligt, anger Gröna Bilister som slår fast att miljöbilsförmåner successivt ska avskaffas – men inte nu.

Falkenbergs kommun planerar att inte längre utfärda nya parkeringstillstånd för miljöbilar från 1 maj i år. Befintliga tillstånd ska dock fortsatt gälla. Grön Bilister är kritiska till förslaget.

– Efter att regeringen skrotat miljöbilspremien, har miljöbilsförsäljningen stagnerat, och kommunernas roll blivit mycket viktigare. Därför är det helt fel tillfälle att slopa lokal stimulans – men givetvis ska de inte vara för evigt. När de nationella styrmedlen är rätt, kan Falkenberg avskaffa sin förmån, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister uppmanar Falkenberg kommun att behålla parkeringsförmånen för miljöbilar, men att skärpa kraven på de som åtnjuter förmånen.

– Det är rimligt att kräva att miljöbilarna tankas rätt och använder dubbfria vinterdäck. Sådana krav ställer bl.a. Göteborg och Karlstad, och det vore rimligt att också Falkenberg inför dem, säger Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister uppmanar också regeringen att skärpa miljöbilsdefinitionen, vilket skulle skynda på omställningen till hållbar bilism och minska kommunernas kostnad för miljöbilsförmåner. Organisationen föreslår att fossilbränsledrivna bilar ska få släppa ut max 100 gram fossil koldioxid per kilometer och bilar som framförs på förnybara drivmedel max 60 gram fossil koldioxid per kilometer.

– För att en sådan skärpning ska fungera som morot, är det viktigt att det finns förmåner såsom gratis parkering i kommunerna. Vi hoppas att Falkenberg gör gemensam sak med oss i arbetet för skärpta definitioner, och att de inte skrotar sin lokala morot för hållbar bilism, säger Jakob Lagercrantz.