Ryck inte undan mattan för miljöbilarna, Växjö! 

26/3: Ryck inte undan mattan för miljöbilarna, Växjö!

Växjös gratisparkering för miljöbilar kan skrotas, om politikerna följer ett förslag från tekniska förvaltningen. Det vore mycket olyckligt, anger Gröna Bilister som slår fast att miljöbilsförmåner successivt ska avskaffas – men inte nu.

– Efter att regeringen skrotat miljöbilspremien, har miljöbilsförsäljningen minskat, och kommunernas roll blivit mycket viktigare. Därför är det helt fel tillfälle att slopa lokal stimulans – men givetvis ska de inte vara för evigt. När de nationella styrmedlen är rätt, kan Växjö avskaffa sin förmån, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister uppmanar Växjö kommun att behålla parkeringsförmånen för miljöbilar, men att skärpa kraven på de som åtnjuter förmånen.

– Det är rimligt att kräva att miljöbilarna tankas rätt och använder dubbfria vinterdäck. Sådana krav ställer bl.a. Göteborg och Karlstad, och det vore rimligt att också Växjö inför dem, säger Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister uppmanar också regeringen att skärpa miljöbilsdefinitionen, vilket skulle skynda på omställningen till hållbar bilism och minska kommunernas kostnad för miljöbilsförmåner. Organisationen föreslår att fossilbränsledrivna bilar ska få släppa ut max 100 gram fossil koldioxid per kilometer och bilar som framförs på förnybara drivmedel max 60 gram fossil koldioxid per kilometer.

– För att en sådan skärpning ska fungera som morot, är det viktigt att det finns förmåner såsom gratis parkering i kommunerna. Vi hoppas att Växjö gör gemensam sak med oss i arbetet för skärpta definitioner, och att de inte skrotar sin lokala morot för hållbar bilism, säger Jakob Lagercrantz.