S & M sämst för miljöbilsutvecklingen

5/9: S & M sämst för miljöbilsutvecklingen

C&Mp vinner i Gröna Bilisters partigranskning. Kd är årets uppstickare. Socialdemokraterna och moderaterna är minst intresserade av att påskynda omställningen till grönare bilism. Centerpartiet och miljöpartiet är bäst. Kristdemokraterna är årets nykomling i bland gröna bilister, med ledamöter som markant skiljer sig från partilinjen. Det konstaterar Gröna Bilister efter att ha sammanställt vad 450 riksdagskandidater anser i tolv centrala frågor för grönare bilism.

Moderaterna är aktiva motståndare till en rad viktiga frågor för grönare bilism. Över 90 procent av de moderata riksdagskandidaterna vill inte ge kommunerna rätt att själva besluta om införande av trängselavgifter, parkerings- och skrotningsförmåner, inte behålla dagens statliga klimatinvesteringsbidrag och vill inte ens verka för att statliga fordonsinköp ska vara miljöbilar. Det är bedrövande, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz, som också konstaterar att moderaterna i miljöbilsfrågorna är isolerade från den övriga borgerliga alliansen.

– Socialdemokraterna förefaller ointresserade av omställningen till grönare bilism. De har sämst svarsfrekvens av alla partier och många avstår från att ta tydlig ställning också i så centrala frågor som kommunernas möjlighet att gynna grönare bilism eller statens stöd till lokala klimatinvesteringar. Statsminister Persson verkar inte ha nått sitt eget parti med budskapet om att avveckla oljeberoendet, kommenterar Jakob Lagercrantz.

Samtliga riksdagskandidater för centerpartiet och miljöpartiet är för att öka skillnaden i beskattning mellan de miljövänligaste och miljövidrigaste fordonen, att öka stimulansen för privatbilister att skaffa miljöbil och att göra EU:s utsläppskrav för nybilsförsäljning bindande. Dessutom vill de införa en prisgaranti att etanol och biogas långsiktigt är billigare än bensin och diesel, ge kommunerna rätt att själva besluta om införande av parkerings- och skrotningsförmåner och trängselavgifter.

– De båda gröna partierna är klart bäst när det gäller att faktiskt gynna grönare bilism, konstaterar Jakob Lagercrantz.

Årets nykomling är Kristdemokraterna som skuggar C och MP i engagemeng för Grönare bilism. Kristdemokraterna står för en kovändning – tills alldeles nyligen gick partiet till vals på sänkt moms på fossila bränslen.

– Det visar att miljöengagemanget går djupare hos vissa än vad partiledningen tror, kommenterar Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister har gett en utsträckt hand till politikerna; den som vill får råd för det egna bilvalet och hjälp att kompensera det egna bilinnehavets klimatpåverkan.

– Det är superskoj att så många aktivt efterfrågar vår hjälp att byta till miljövänligare bil och kompensera utsläppen från den egna bilen. Här finns inga avgörande partivisa skillnader, alla vill samarbeta med Gröna Bilister. Där är vi helt överens – vi vill samarbeta för grönare bilism med alla riksdagsledamöter, säger Jakob Lagercrantz.

Läs hela rapporten

För ytterligare information:

Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 (Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@gronamobilister.se).