Satsa på biogas, Öland!

10/2: Gröna Bilister: Satsa på biogas, Öland!

Borgholms Energi planerar ett biogasnät på Öland, med gas från cirka 30 lantbrukare. Gasen ska uppgraderas till fordonsgas. Gröna Bilister är starkt positiva och uppmanar Borgholms kommunen att förverkliga planerna och bädda för biogasboom, med fem förslag för påskyndad omställning till biogas.

Borgholm Energi beräknar att lokalt producerad fordonsgas kan ersätta cirka 20 procent av den bensin som används på Öland. Biogassatsningen beräknas kosta omkring 150 miljoner kronor, vilket Gröna Bilister ser som en rimlig satsning på bättre hälsa och miljö och minskad klimatpåverkan.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför uppmanar vi kommunen att skyndsamt förverkliga biogasplanerna, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Gröna Bilister har utsett biogas till Bästa Bränsle och är starkt positiva till Ölands biogassatsning.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Ölands nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att Ölandskommunerna slår fast en offensiv gasplan. Gröna Bilister föreslår fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

  • 300 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Öland bör kunna nå 300 gasbilar till år 2012, varav uppemot100 kommunalt leasade.
  • Två mackar. En publik gasmack är bra, men det räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi. Två gasmackar på Öland bör uppnås till år 2012, och gasaktörerna bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunerna köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Öland bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  • Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunerna bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas redan i år.
– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Ölands biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.