Sekab lämnar etanolproduktion – tungt ansvar på bensinbolagen

20/2: Sekab lämnar etanolproduktion – tungt ansvar på bensinbolagen

Sekab avvecklar försäljningen av E85, säljer sina anläggningar i Tanzania och i Polen och drar ner forskningen på cellulosabaserad etanol. Beskedet tas emot med stor sorg från Gröna Bilister. Skulden ligger delvis hos oljebolagen som vägrar att betala extra för Sekabs etanol som kommer från oberoende verifierad produktion. Nu måste bensinbolagen ta ansvar för att de fortsatt ställer höga krav på hållbar etanol. Sekab har stått för cirka 90 procent av den svenska marknaden för E85.

– Sekabs resa har varit turbulent och vi har länge varit oroade att det skulle ta slut alltför snabbt. Men det är sådana entreprenörer som skapar utveckling. Nu är det viktigt att regeringen snabbt säkerställer att den kompetens Sekab byggt upp när det gäller hållbar etanol tas tillvara, och att bensinbolagen tydligt markerar att de också framgent ställer minst de krav på hållbarhet som Sekab tagit fram, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister poängterar att Sekabs neddragningar inte har någon egentlig betydelse för omställningen från fossil bensin och diesel till förnybara bränslen, där etanol E85 dominerat marknaden.

En av orsakerna till att Sekab nu lämnar etanolimport är att de svenska bensinbolagen inte längre betalar en tioöring extra för att den hållbara etanol som Sekab tog fram hösten 2008.

– Inte en enda av de 1300 E85-mackarna var Sekabs. Bensinbolagens etanolförsäljning fortsätter, etanolbilarna håller ställningarna på marknaden trots en tillfälligt helt felaktig prisbild, och såväl svensk nationell politik som EU:s biobränsledirektiv ger rätt producerad etanol en viktig del i omställningen till hållbar bilism.

Gröna Bilister har konsekvent bedömt tropisk etanol från sockerrör (Brasilien) som den klimatsmartaste etanolformen på marknaden, i linje med bl.a. EU-kommissionen och Naturvårdsverket. Liksom bl.a. Kooperation Utan Gränser och Naturskyddsföreningen, bedömer man också att rätt utformad etanolproduktion kan bidra till fattigdomsbekämpning i södra Afrika, där majoriteten av de fattiga är bönder. Dessa länders beroende av dyr importerad olja kan också minska om de får en inhemsk biobränsleproduktion, med bl.a. sockerrörsetanol och jatrophadiesel.

– Utan att i detalj kunna bedöma Sekabs planer på etanolproduktion i Tanzania och Moçambique, står det ändå klart att huvudinriktningen var riktig. Nu faller ansvaret tungt på bensinbolag och andra etanolproducenter att säkerställa att bränslet i en framtid kan komma från de länder där produktionen kan göra störst nytta, säger Jakob Lagercrantz.

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808.