Sista dagen för miljöbilspremien: Gröna Bilister ger silvermedalj till regeringen

29/6: Sista dagen för miljöbilspremien: Gröna Bilister ger silvermedalj till regeringen

Imorgon, den 30 juni, är sista dagen för miljöbilspremien. Gröna Bilister slår fast att premien varit viktig för att nå Europas högsta miljöbilsandel och ger regeringen silvermedalj för premien. Guldmedalj blir det inte, eftersom premien varit onödigt dyr, inte tillräckligt stimulerat de miljöbästa bilarna och enbart stimulerat privatbilister.

Från miljöbilspremiens införande 1 april 2007 till dess avslutning 30 juni 2009 har miljöbilspremien kostat drygt 500 miljoner kronor, fördelat på över 50 000 privatbilister som fått 10 000 kronor var i premie.

– Utan premien skulle vi inte ha en miljöbilsandel kring fyrtio procent, skyhögt över något annat land i Europa och tio gånger mer än andelen för bara fem år sedan. Men det är märkligt att en dieselbil fått samma premie som en biogas-, etanol- eller elbil, trots att de sistnämnda har mycket lägre klimatpåverkan. Och det är obegripligt att en privatbil som körs cirka 1500 mil om året berättigar till premie, men inte en taxi som körs 10 000 mil och alltså vore mycket viktigare att byta ut. Därför får regeringen medalj, men det blir inte av ädlaste valör, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Miljöbilspremien ersätts nu med fem års skattebefrielse för miljöbilar, vilket Gröna Bilister bedömer som snäppet sämre än premien.

– Fordonsskatten fäller knappast avgörandet i bilhallen, så den styrande effekten blir mycket svagare. Dessutom är ju fordonsskatten redan idag klimatrelaterad, så skattebefrielsen är särskilt gynnsam för de miljöbilar med ganska höga utsläpp och därmed hög skatt. En snål diesel gynnas mer än en biogas- eller elbil, tvärtemot hur det borde vara. Dock är det positivt att skattebefrielsen gäller alla fordonsköpare, men mer än bronsmedalj blir det inte för det nya initiativet, säger Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister bedömer miljöbilsförsäljningen 2009 till totalt 65 000 bilar. Organisationen har historiskt varit träffsäkra med sina prognoser. 2007 förutspådde organisationen 55 000 miljöbilar, det blev 53 873. 2008 siades 85 000, det blev 84 575. Gröna Bilister förutspår en förändrad miljöbilsmix, där gas- och hybridbilarna ökar kraftigt under 2009, etanolbilarna behåller sin andel och de bränslesnåla bensin- och dieselbilarna minskar.

– Ford, Mercedes, Volkswagen och Volvo säljer alla gasbilar de kan leverera, nya hybrider från Honda och Toyota säljer bra och etanolbilarna blir mer attraktiva när nu bensinpriset åter skjuter i höjden. Men omställningen till miljöbilar på förnybara drivmedel bromsas snarare än påskyndas av den nya fordonsskattebefrielsen, bedömer Jakob.


Fordonsslag                  Mix 2008     Prognos 2009
Etanol                                 68,5 %            69 %
Bensin under 120 g/km         12,9 %           10 %
Diesel under 120 g/km          12,8 %           10 %
Hydrid                                   4,3 %             6 %
Gas                                       1,6 %             5 %

Gröna Bilister avvisar generell stimulans till bilmarknaden, såsom förslagen på en allmän skrotningspremie.

– Varför ska den som skrotar en Lupo och köper en SUV få skattepengar i belöning? Varje bidrag, avdrag eller annan stimulans måste vara kopplad till att bilismens klimatpåverkan minskar och bidra till att klimatmålen nås, säger Jakob Lagercrantz.


För ytterligare information kontakta:
Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister. Tfn: 0708-17 38 08.