Skärp kraven på myndigheternas fordon

30/10: Gröna Bilister: Skärp kraven på myndigheternas fordonsinköp

Näringsdepartementet föreslår att minst 95 procent av myndigheternas personbilar ska vara miljöbilar, upp från dagens 85 procent. Dessutom införs nya säkerhetsaspekter. Gröna Bilister är positiva, men kritiska till att det helt saknas krav på vilka bränslen bilarna tankas med och på att den totala körsträckan bör minska. Också miljöbilsdefinitionen bör skärpas.

– Att byta till miljöbil är ett slag i luften om de inte tankas rätt. Dessutom kan stora delar av miljövinsten ätas upp om körsträckan ökar. Därför bör regeringen komplettera förslaget till förordning med tydliga bränslekrav och ge myndigheterna i uppdrag att redovisa hur de kan minska sin körsträcka utan att deras samhällsuppdrag påverkas negativt, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister konstaterar att alltfler kommuner ställer krav på de bränslen de köper in, och att bensinbolagen faktiskt kan ursprungsredovisa sina bränslen. Också staten bör ställa successivt ökande krav på de bränslen man köper in, kombinerat med en process som säkerställer att myndigheternas etanol- och gasbilar verkligen tankas med avsett bränsle och inte med bensin.

– Kristianstad, Göteborg och flera andra kommuner begär att den som får miljöbilsförmåner ska tanka minst 70 procent ”rätt”. Självklart ska statliga myndigheter kunna klara vad den genomsnittlige gröne bilisten redan gör, och vi tar för givet att sådana krav finns med i den slutliga förordningen. Därutöver efterfrågar vi krav på rimliga sociala förhållanden, omfattande alla bränslen – det finns ingen anledning att statens fordon tankas med diktaturolja.

Miljöbilsdefinitionen föreslås inte alls skärpas, vilket Gröna Bilister är kritiska till.

– Det är dags att skärpa kraven, och differentiera dem utifrån bilens storleksklass. Man kan använda Euro-NCAP:s klassindelning eftersom förordningen redan använder den för krocksäkerhet. De minsta bilarna bör max få släppa ut 90 gram CO2/km med en glidande skala upp till dagens högsta nivå på 120 gram CO2/km för de två största storleksklasserna. Motsvarande gränser bör införas för bilar framförda med förnybara drivmedel och el. Men förändringarna bör diskuteras brett och samordnas med att miljöbilspremien ersätts med annan stimulans, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilisters remissvar i dess helhet finns på http://www.gronamobilister.se/287

 

FÖR VIDARE INFORMATION: Gröna Bilisters Mattias Goldmann 070-309 00 45. Se även www.gronamobilister.se.