Skärpning Sundsvall – byt till miljöbil!

25/2: Skärpning Sundsvall – byt till miljöbilar!

Endast 13 procent av Sundsvall kommuns är miljöklassade, varav två etanoldrivna, resten bensin- och dieselbilar. Gröna Bilister uppmanar kommunen att skärpa sig och höja takten i arbetet för hållbar bilism.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det ledsamt och svagt att Sundsvall har så få miljöbilar, särskilt som kommunledningen utlovat att hälften av fordonsparken skulle vara utbytt till 2010, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist, som också konstaterar att vissa kommuner redan bytt ut hela sin fordonspark till miljöbilar.

Kommunledningens programförklaring för 2007-2010 slog fast att man skulle halvera utsläppen av koldioxid från kommunens fordon och att hälften av dessa fordon skulle drivas på förnyelsebara bränslen. Så har alltså inte alls skett.

Gröna Bilister uppmanar kommunen att skyndsamt förverkliga sina löften om omställning till hållbar bilism. Organisationen slår också fast att det i bytet till miljöbilar inte finns någon anledning att välja bensin- och dieselbilar, utan kommunen bör ge prioritet för bilar som går på biogas, förnybar el eller etanol. Alla fordon bör ha motorvärmare och alkolås.

– Det är stor skillnad också mellan olika miljöbilar och biogas och eldrift har lägst miljöpåverkan. Kommunen bör alltså prioritera också mellan bränsleslagen, vilket bör kombineras med att säkerställa att bilarna verkligen tankas med rätt drivmedel, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun. Vid organisationens senaste granskning av Sundsvall fick kommunen kritik bl.a. för att miljöbilsandelen fortsatt var låg.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.