Skarpt kritiska till Kristianstads omsorgsförvaltnings ratande av gasbilar.

30/3: Skarpt kritiska till Kristianstads omsorgsförvaltnings ratande av gasbilar

Kristianstad kommun prioriterar biogasbilar, helt i linje med Naturvårdsverkets och Gröna Bilisters bedömning. Men omsorgsförvaltningen valde aktivt bort gasbilarna i sin fordonsupphandling. Gröna Bilister uppmanar kommunen att ta sin förvaltning i örat och säkerställa att de skaffar gasbilar.

Kristianstad är en av Sveriges ledande kommuner i omställningen till hållbar bilism, och har åtskilliga gånger berömts av Gröna Bilister för detta arbete. Men i omsorgsförvaltningens nyligen avslutade upphandling av 170 hemtjänstbilar och små lastfordon valde man aktivt bort offererade gas- och etanolbilar till förmån för dieselbilar. Kommunen avser nu avbryta upphandlingen.

Kristianstads fordonspolicy anger att samtliga fordon som köps in måste klara miljöklass 2005, 2005 PM, hybrid eller el. Fordon ska väljas enligt en prioriteringsordning, baserat på drivmedlens miljöpåverkan:

1. gasbil
2. elbilar
3. etanolbil
4. hybridbilar
5. snåla dieselbilar

– Det är skandal att omsorgsförvaltningen valde dieselbilar i botten av listan när de erbjöds både etanolbilar och bilar som kan köras på lokalt producerad, klimatsmart biogas, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

I förvaltningens anbudsunderlag angavs att ”fordonen kommer att utvärderas lika, oberoende av vilken typ av drivmedel som används”, vilket direkt strider mot kommunens fordonspolicy. I fjol köpte förvaltningen enligt sina egna siffror bensin för nästan 2,2 miljoner kronor men biogas för endast drygt 80 000 kronor, innebärande att mindre än fem procent av bränslemängden var biogas.

– Den som byter till biogas minskar klimatpåverkan med 85 procent jämfört med en konventionell bil. Därför är Kristianstads omställning till biogas så viktig, och därför är det så ledsamt och svagt att omsorgsförvaltningen aktivt och medvetet ignorerat kommunens övergripande inriktning, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister delar Kristianstads kommunstrategs inställning att det numera är möjligt att använda biogas för praktiskt taget hela kommunens bilflotta. Detta då det förutom gasmackar i själva Kristianstad nu också går att tanka gas i Åhus, och det finns gasbilar i alla fordonsstorlekar. Utifrån detta uppmanar Gröna Bilister kommunledningen att klargöra för omsorgsförvaltningen att inriktningen för fordonsinköpen entydigt ska vara gasbilar.

Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun. Vid organisationens senaste granskning av Kristianstad fick kommunen 9 stjärnor av 10 möjliga och var en tid delad Miljöbilsbästa Kommun, en titel som nu innehas av Göteborgs stad.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.