Sörmlands landsting först med leasing av miljöbilar, får beröm av Gröna Bilister

7/9: Sörmlands landsting först med leasing av miljöbilar, får beröm av Gröna Bilister

Sörmland är först av alla landsting att erbjuda alla sina anställda möjligheten att leasa en miljöbil. Gröna Bilister är positiva till förslaget och ger landstinget fem förslag för det fortsatta arbetet.

– Sörmlands modell har redan prövats framgångsrikt av flera kommuner, men inget annat landsting har tagit steget ännu. Det påskyndat omställningen till hållbar bilism, helt i linje med Sörmlands miljömål. Vi uppmanar många landstingsanställda att nappa på erbjudandet och andra landsting att ta efter, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Den som leasar en bil betalar mindre än den som själv köper sin bil, vilket innebär att bytet till miljöbil kan gå snabbare än annars. För landstinget är leasingen kostnadsneutral, om man inte räknar in vinsterna i form av bättre lokal luftkvalitet – då är det en ren förtjänst för Sörmland.

Gröna Bilister har granskat över hundra kommuner ur miljöbilsperspektiv, däribland flera kommuner i Sörmland. Medan vissa av kommunerna kommit långt i omställningsarbetet, har andra knappt kommit igång ännu.

– Många Sörmlandskommuner vill åstadkomma en snabb omställning till grönare bilism, och skulle ha hjälp och  stöd av en tydlig målsättning på länsnivå. Därför hoppas vi att landstingets initiativ skyndar på utvecklingen, säger Cecilia Carlqvist.

 

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se