Staffanstorps kommunledning kritiseras av Gröna Bilister

3/12: Staffanstorps kommunledning kritiseras av Gröna Bilister: Varför inte hyra ut kommunens bilar

Staffanstorp kommunstyrelse avvisar miljöpartiets förslag att hyra ut sina bilar till allmänheten, utifrån påståendet att det inte är lagligt. Påståendet tillbakavisas av Gröna Bilister. Göteborg, Uddevalla, Umeå och flera andra kommuner har redan beslutat att hyra ut sina bilar kvällar och helger. Det borde också Staffanstorp göra. Den 15:e december ska kommunfullmäktige avgöra frågan.

Miljöpartiet i Staffanstorp vill införa en miljöbilspool, där bilarna kan hyras ut till allmänheten när de annars står still. Kommunstyrelsens majoritet röstade ner förslaget, bl.a. utifrån påståendet att ”gällande kommunallagstiftning inte medger att kommunen i konkurrens med näringslivet tillhandahåller möjligheter till förhyrning av bilar eller att erbjudande om förhyrning lämnas till enbart vissa kommunmedlemmar”.

– Det är trist när man tar beslut utan att ha koll på fakta. Bland annat Göteborg och Uddevalla har anlitat privata företag som hyr ut en del av kommunens bilar, på de tider då kommunen inte själv behöver fordonen. Det ger både ekonomisk och miljömässig vinst för alla parter, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.

Genom att dela på bilarna, minskas kommunens kostnader, samtidigt som miljönyttan med miljöbilarna ökar och allt fler kan få tillgång till bil utan att behöva äga bil.

– Kommuner och privatpersoner är lysande partners i en bilpool, eftersom kommunen behöver bilar vardagar dagtid och privatpersoner framför allt vill ha tillgång till bilen kvällar och helger. Härvidlag skiljer sig inte Staffanstorp från andra kommuner, det som är ovanligt är kommunledningens motvilja mot att utnyttja kommunens fordon effektivare.

Gröna Bilister ser också bilpooler som en viktig del i att göra bilismen miljövänligare.

– Genom att vara med i en bilpool, får man tillgång till bil när man behöver och slipper alla de problem det innebär att äga bilen. Dessutom vet vi att den som är med i en bilpool minskar sitt körande avsevärt, helt enkelt för att bilnycklarna inte bränner i fickan och man tänker över sitt användande lite mer. Än bättre är det förstås när bilpoolen enbart har miljöbilar, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Socialdemokraterna har föreslagit en utredning av förutsättningarna för Staffanstorps kommuns olika verksamheter att ansluta sig till en miljöbilspool, vilket Gröna Bilister stödjer.

– En miljöbilspool för kommunens egna anställda är ett lägsta anständighetskrav.

Att ha en stor andel egen bil i tjänsten, betyder dålig kontroll över vilken miljöpåverkan kommunens resor har samtidigt som man utsätter de anställda för en risk eftersom dessa bilar inte alltid är särskilt säkra.

I Gröna Bilisters handbok ”Utmaning 2010” finns ett kapitel om hur kommuner kan stödja framväxten av bilpooler. Staffanstorps kommunalråd har fått handboken.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se. Handboken ”Utmaning 2010” beställs från Gröna Bilister, 018-320 220.