Stockholm inför gratis parkering för miljöbilar – avancerar som miljöbilskommun

22/2: Stockholm inför gratis parkering för miljöbilar

Den 2 maj inför Stockholm stad gratis boende- och nyttoparkering för
miljöbilar, enligt beslut som väntas tas onsdag 23 februari, erfar Gröna
Bilister.

Pressmeddelande 050222

Stockholms beslut att införa gratis parkering för miljöbilar innebär att kalkylen för miljöbilar i ett slag förbättras med åtskilliga tusenlappar. Det är mycket glädjande att den politiska ledningen nu fattar beslutet, särskilt som stadsledningskontoret avstyrkt avgiftsbefrielsen. säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Stockholm avancerar som miljöbilskommun med beslutet, om gratis parkering för miljöbilar. Men segern är bara halv, eftersom beslutet bara gäller boende- och nyttoparkering, till skillnad från de riktigt vassa miljöbilskommunerna som har all parkering gratis för miljöbilarna.

Stockholm fick sju stjärnor av tio möjliga i Gröna Bilisters granskning ur miljöbilsperspektiv. Kommunen fick sex rekommendationer av Gröna Bilister:

1) Utvidga gratis boende- och nyttoparkering för miljöbilar till gratis parkering på alla kommunala parkeringar (som i exempelvis Göteborg).

2) Ställ miljöbilskrav på leverantörer av transporter, såsom skolskjuts och färdtjänst (som i exempelvis Linköping).

3) Minska antalet kommunala tjänstebilar, höj i andra hand andelen miljöbilar bland tjänstebilarna.

4) Tillse att det finns en långsiktig tillgång på biogas inom kommunen.

5) Bredda utbildningen i sparsam körning, så kallad ecodriving, för kommunanställda också på de förvaltningar som hittills inte berörts.

6) Ställ krav på en successivt ökande andel etanol i konventionell bensin och RME i konventionell diesel (i linje med Örebro kommuns beslut).

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Kommungranskningen och Gröna Bilisters ranking finner du här.

Gröna Bilister verkar för en miljöanpassad utveckling av trafiken. Organisationen presenterar årligen Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv, är kontrollorgan för Grön Trafikskola och påverkar bilindustrin, transportnäringen, myndigheter och politiker via rapporter, uppvaktningar och skrivelser.