Stora suvarna på väg ut – Gröna Bilister gläds

7/8: Stora suvarna på väg ut – Gröna Bilister gläds

Suvar med en tjänstevikt på över 1,7 ton minskade 29,5 procent första halvåret 2008, enligt Gröna Bilisters sammanställning. Gröna Bilister gläds, eftersom dessa fordon har en särskilt hög miljöbelastning och är särskilt trafikfarliga.

– Det är glädjande att konsumenten nu vänder de stora suvarna ryggen till förmån för mer miljövänliga och mindre trafikfarliga fordon, säger Gröna Bilisters SUV-ansvariga Maria Gardfjell.

Första halvåret 2008 registrerades 3 905 suvar med tjänstevikt på över 1,7 ton, mot 5 535 samma period förra året. Därmed minskade de stora suvarnas marknadsandel med 29,5 procent. Samtidigt ökade de mindre suvarna från 3 377 till 4 317, upp 27,8 procent. Totalt minskade suvförsäljningen till 8 222, mot 8 912 samma period i fjol. Eftersom totalmarknaden samtidigt minskade från 152 045 nya bilar till 139 511, ligger suvarna kvar på 5,9 procent av totalmarknaden. Den stora förloraren är Volvo XC90, vars försäljning i stort sett halverats. 

Siffrorna är framtagna av Gröna Bilister, som använt sig av BilSwedens nybilsstatistik och den SUV-definition som organisationen tidigare använt, med justering för nya modeller. Där gränsdragningen inte är självklar, har modellen exkluderats. Det gäller exempelvis Nissan Qashqai och Volvo XC70. Gränsdragningen vid 1,7 ton är Gröna Bilisters egen, och motsvarar ungefär tjänstevikten för Sveriges mest sålda bil, Volvo V70.

– Skillnaden mellan att köra en tung suv och en vanlig familjekombi kan vara tusen liter extra bensin per år, motsvarande över två ton klimatpåverkande koldioxidutsläpp. Dessutom är en genomsnittlig suv farligare för oskyddade trafikanter än en normalbil, säger Maria Gardfjell.

Olycksstatistik från USA visar att risken att dö i en vanlig personbil är 340 procent större vid krockar med stadsjeepar jämfört med att krocka med en bil av samma höjd och vikt. Vid frontalkrockar är dödsrisken över 600 procent högre.

 SUV-försäljning siffror juni 2008.pdf

För ytterligare information, kontakta Gröna Bilisters Maria Gardfjell, tel 070-301 19 64.

Presskontakt Mattias Goldmann har 070-309 00 45.

Statistiken är hämtad från Bil Sweden, www.bilsweden.se