Sturup – gör som på Arlanda!

18/3: Gröna Bilister berömmer Arlandas krav på 100 % miljötaxi – gör likadant på Sturup!

100 procent av alla taxibilar på Arlanda flygplats ska vara miljötaxi den 1 juli 2011. Gröna Bilister är starkt positiva till beslutet, som kommer att påskynda taxibranschens omställning till miljötaxi. Organisationen vill se samma beslut för Sturup.

Från den 23:e mars premierar Luftfartsverket miljötaxi på Arlanda med ett poängsystem baserat på koldioxidutsläpp, och den 1 juli 2011 tillåts bara miljötaxi på Arlanda.

– En taxibil kör cirka 10 000 mil per år, som sju vanliga bilar. Därför är det viktigt att ställa om taxi i grön riktning, och beslut som Arlandas påskyndar detta. Nu vill vi att Luftfartsverket fattar samma beslut för Sturup. Det är dags att utrota gammaldags smutstaxi, säger Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig i Gröna Bilisters styrelse.

Klimat Taxi i Lund och Malmö har redan idag enbart miljöbilar, medan Taxi Kurir har beslutat att enbart inhandla miljötaxi från nu. Men många andra bolag har inte kommit alls lika långt i sin omställning, varför tydliga krav på taxibranschen är av stor betydelse.

Gröna Bilisters undersökning av taxibranschen visar att cirka 40 procent av landets taxibolag inte har några miljöbilar alls, drygt 70 procent taxibolag har max 25 procent miljöbilar. Bara tre mindre taxibolag har enbart miljöbilar. Bara sju procent av bolagen förbrukar mer förnybara än fossila drivmedel och bara två procent av bolagen förbrukar enbart förnybara drivmedel. Knappt vart fjärde taxibolag erbjuder sina kunder att beställa miljötaxi och bara två taxibolag erbjuder sina kunder att klimatkompensera sina resor.

Gröna Bilister har också frågat taxibolagen vem de bedömer som särskilt pådrivande för omställningen till grönare taxi. Det är ingen smickrande läsning för landets kommuner, som upphandlar ungefär hälften av alla taxiresor i form av bl.a. skolskjuts och färdtjänst. Över 40 procent av taxibolagen ger kommunerna det allra lägsta betyget och inte ens fem procent ger dem det högsta betyget, med medelvärdet 2,29 på en femgradig skala. Landstingen får nästan lika dåligt betyg; 2,45.

Gröna Bilister uppmanar alla taxikunder att begära miljötaxi, med i genomsnitt halverad klimatpåverkan. Vidare uppmanas taxibolagens branschorgan Taxiförbundet att skärpa kriterierna för märkningen ”Säker Grön Taxi” som i nuläget inte ens bryr sig om vilket bränsle taxin använder.

Rapporten om taxis miljöarbete finns på www.gronamobilister.se, under rapporter.

För ytterligare information kontakta:

Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig
Tfn: 0702-132 055
E-post: martin.prieto.beaulieu@gronamobilister.se

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17

Foto på Martin Prieto Beaulieu som delar ut rosor till miljötaxi (fritt för publicering) rekvireras från vår hemsida, www.gronamobilister.se/press