Sundsvalls avbrutna fordonsupphandling modigt, klokt och framtidssäkrat

24/5: Sundsvalls avbrutna fordonsupphandling modigt, klokt och framtidssäkrat

Sundsvalls kommun har beslutat att avbryta den kommunala upphandlingen av fordon och i en ny upphandling begära en hög andel av miljöbilar. Utmärkt för miljön och en bra försäkring mot allt högre oljepriser i framtiden, anser Gröna Bilister.

Sundsvalls politiska majoritet bedömer att den upphandling som kommunen gick ut med tidigare i år inte var tillräckligt styrande för att kommunens miljöpolitiska mål skulle uppnås.

De har därför beslutat att avbryta upphandlingen och ersätta den med en mer miljöstyrande.

Beslutet applåderas av Gröna Bilister, som slår fast att varje bil som byts från bensin eller diesel till etanol eller biogas innebär att utsläppen av fossil koldioxid minskar med upp till två ton pr år, varför kommunens beslut har stor samlad klimatbetydelse. Kommunen uppmanas att slå fast en total avvecklingsplan för bensin- och dieseldrivna fordon, till förmån för etanol biogas producerad i regionen.

– Att byta till biogas eller etanol är ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats utan att göra någon uppoffring. Dessutom tjänar man två-tre kronor milen på att köra på biogas, så den nya inriktningen på fordonsupphandlingen är både en god klimatgärning och ett sätt att få mer pengar över för kommunens kärnverksamhet, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Den exakta utformningen av den nya upphandlingen är inte beslutad, men Gröna Bilister uppmanar kommunen att följa t.ex. Östersund, Vingåker och Stockholms Läns Landsting och ange 100 procent miljöbilar som mål. Gröna Bilisters sammanställning visar att det finns miljöbilar i alla storleksklasser, varför gammaldags bensin- och dieselbilar med onödigt hög förbrukning bör endast godtas om det inte finns några rimliga miljöbilsalternativ. Det kan gälla för t.ex. vissa fordon för parkförvaltning och snöröjning.

– Det må ha tagit emot att återkalla upphandlingen och säkert kommer en och annan bakåtsträvande bilhandlare att klaga. Men såväl Sundsvallsbor som miljöengagerad bilhandel bör tacka de ansvariga politikerna för ett modigt, klokt och framtidssäkrat beslut, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information, kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv