Svagt av Skellefteå villkora etanolbilsköp med statliga bidrag

16/11: Svagt av Skellefteå villkora etanolbilsköp med statliga bidrag

– Skellefteå slösar med skattemedel lokalt och nationellt genom att bara köpa etanolbilar om de får statliga bidrag, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att kommunen ansökt om Klimp-bidrag för att köpa minst 15 etanolbilar fram till 2010.

Många kommuner har redan bytt ut över hälften av sin fordonspark till miljöbilar som går på etanol eller biogas. Bytet är viktigt för miljön och klimatet men också bra för kommunkassan eftersom biobränslena är billigare än bensin och diesel. Skellefteå kommun har dock fortsatt framför allt bensin- och dieselbilar i sin fordonspark. Kommunen ansöker nu om statliga Klimp-bidrag för att köpa att köpa minst 15 etanolbilar fram till 2010.

Det är alltför lite och alltför långsamt. Dessutom är det provocerande att be om statliga pengar för att göra något som ändå är lönsamt, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister påminner Skellefteå kommun om att de själva anger att ”En stark miljöprofil ger Skellefteå konkurrensfördelar i framtiden då kraven på en hållbar utveckling kommer att öka.” Skellefteå är också med i BioFuel Region, som ”ska bli en världsledande region och global förebild i omställningsprocessen till ett transportsystem baserat på cellulosabaserade biodrivmedel.” Gröna Bilister uppmanar Skellefteå att leva upp till regionens målsättning.

I Gröna Bilisters senaste granskning av Skellefteå kommun, var mindre än tio procent av kommunens drygt 106 personbilar miljöbilar och krav på att köpa eller leasa miljöbilar när nya bilar införskaffas saknades. Skellefteå fick fem stjärnor av tio möjliga av Gröna Bilister, men betyget kan sänkas om andelen miljöbilar fortsätter vara låg samtidigt som andra kommuner tar ansvar för miljö och kommunal ekonomi genom att köpa in fler miljöbilar.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv