Svenska Rallyt miljöföredöme – men det går att göra mer

5/2: Svenska Rallyt miljöföredöme – men det går att göra mer

Svenska Rallyt tävlar med etanolbilar, satsar på kollektivtrafik och samåkning till och från tävlingar och är miljödiplomerat av Håll Sverige Rent. Gröna Bilister är positiva men slår fast att man kan göra mer.

– Bilsporten tar allt tydligare ett aktivt miljöansvar, med Svenska Rallyt som utmärkt exempel. Bytet till biobränslen, satsningen på kollektivtrafik till och från tävlingarna och valet att hålla delsträckor inne i Karlstad innebär en kraftfullt minskad klimatpåverkan som vi förstås applåderar, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Gröna Bilister anser att alla större evenemang bör ta ett tydligt klimatansvar, särskilt de som är beroende av att klimatförändringarna hejdas. Svenska Rallyt förutsätter packad snö och is och en storskalig övergång till klimateffektiva förnybara drivmedel är en viktig del i att Sverige fortsatt har kalla vintrar.

– I SM-tävlingen tävlar för första gången ett antal etanolbilar, vilket visar den bilintresserade allmänheten att biobränslen inte innebär sämre prestanda – tvärtom. Tillsammans med arrangörerna vill vi jobba för att man ska kunna köra på biobränslen också i VM-serien.

Gröna Bilister uppmanar också Svenska Rallyt att klimatkompensera de utsläpp som tävlingen ändå ger upphov till.

– Trots miljösatsningarna, innebär rallyt en betydande miljöpåverkan och den bör motsvaras av lika stora investeringar i utsläppsminskande projekt. Vi gör det för alla våra evenemang, Porscheklubben gör det redan med sina tävlingar, och Svenska Rallyt bör snarast börja göra det. En sådan kompensation måste omfatta åskådarnas resor till och från tävlingarna, eftersom det sannolikt är rallyts största enskilda klimatpåverkan, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann 070-309 00 45.