Sveriges första klimatkompenserade bilutställning öppnar den 17 jan på Sollentunamässan

8/1: Sveriges första klimatkompenserade bilutställning öppnar den 17 jan på Sollentunamässan

MiljöBil 2008 blir första bilutställningen i Sverige som kompenserar de klimat­påverkande utsläpp som utställningen genererar. Andra utställningar utmanas att ta efter.

– Miljöbilar halverar klimatpåverkan jämfört med genomsnittsbilen. För att skynda på omställningen, anordnas den 17-19 januari på Sollentunamässan Sveriges första miljöbilsmässa. För att alla ska kunna besöka mässan med gott miljösamvete, kompenserar vi hela utställningen med investeringar i utsläppsminskande projekt. Också alla resor till och från mässan kompenseras, vilket ingen annan bilutställning gjort, säger Jan Johansson, vd för Sollentunamässan.

Mässans främsta miljöpåverkan är transporten av fordon till mässan, uppvärmning och belysning av mässlokalerna samt besökarnas resor till och från mässan. Besökarna får svara på en enkät om hur de transporterat sig, så att de totala utsläppen kan beräknas.

– MiljöBil 2008 hålls på Sollentunamässan, en kvart med pendeltåget från Stockholms central, så vi räknar med att de flesta åker kollektivt till mässan, men vi vill veta svart på vitt hur det förhåller sig och kompensera för de utsläpp som mässan ger upphov till, säger Jan Johansson.

Klimatkompensationen sker genom investeringar av utsläppsminskande projekt i enlighet med Kyotoprotokollets CDM-mekanism, framtagna av Tricorona och Gröna Bilister. Projekten uppfyller kriterierna för Gold Standard, som framtagits av bl.a. Världsnaturfonden, och är i linje med de riktlinjer som Energimyndigheten nyligen presenterade.

– Att klimatkompensera får inte vara ett sätt att döva det dåliga samvetet. Först ska utsläppen minskas, sedan ska det som blir kvar kompenseras. Miljöbilsmässan har gått helt rätt till väga och vi utmanar andra bil- och teknikmässor att ta efter, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Gröna Bilister utmanar också besökarna på miljöbilsmässan att bidra till en minskad klimatpåverkan genom att minska sitt bilåkande, byta till miljöbil och klimatkompensera de utsläpp som ändå sker. Det kan bl.a. göras på Gröna Bilisters webbplats, i ett ideellt projekt utan vinstsyfte.

Miljöbilsmässan hålls på Sollentunamässan den 17-19 januari, med miljöbilarna på marknaden och utsläppsminskande tillbehör. På mässan hålls en rad speakers corner-evenemang, där bl.a. bränslen, däckval och kommunernas roll diskuteras.

För ytterligare information:

Jan Johansson, vd för Sollentunamässan, 0734-23 22 80
Johan Grape, projektledare MiljöBil 2008, 0705-13 23 99
Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister, 0708-173 808

Se även www.sollentunaexpo.se/miljobil