Tanka rätt, Kalmar! 

24/5: Tanka rätt, Kalmar!

Etanolbilarna i hemtjänsten i Rockneby, Kalmar körs på bensin, med utebliven miljönytta. Gröna Bilister kräver bättring av kommunen.

Kalmar kommuns hemtjänst i Rockneby har tre etanoldrivna miljöbilar, men eftersom bensinstationen i Rockneby inte erbjuder etanol E85 tankas dessa bilar konsekvent med bensin.

– Etanolbilar som går på bensin gör ingen miljönytta alls och kommunen måste se till att bilarna tankas rätt. Andra kommuner har löst det genom att själva sätta upp ett litet lager med rätt bränsle, eller genom att i dialog med den lokala macken se till att de erbjuder etanol. Kalmar bör skyndsamt ta efter eftersom varje bensinmil är en förlust för miljön, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Den som byter från bensin till etanol minskar sina utsläpp av fossil koldioxid med drygt 50 procent, enligt Naturvårdsverkets och Trafikverkets beräkningar. Vid en årlig körsträcka på 1 500 mil innebär det minskade utsläpp av fossil koldioxid med nästan två ton. Att byta till etanol är alltså ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats, utan någon uppoffring – men det förutsätter att man inte tankar bensin.

Gröna Bilister föreslår sen tidigare att enbart de som huvudsakligen tankar sina etanol- och gasbilar med avsett bränsle ska få miljöbilsförmåner. Sådana lokala föreskrifter finns redan i bl.a. Göteborg, Karlstad och Östersund.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på http://www.gronamobilister.se/kommunranking-2010