TaxiKurir i Malmö och Lund får beröm av Gröna Bilister: Bara miljötaxi från nu

15/12: TaxiKurir i Malmö och Lund får beröm av Gröna Bilister: Bara miljötaxi från nu

TaxiKurir i Malmö och Lund har beslutat att alla nya taxibilar som inskaffas ska vara miljöbilar. Senast den 31 oktober 2012 skall samtliga fordon anslutna till TaxiKurir Malmö vara miljöfordon. Gröna Bilister berömmer taxibolaget och uppmanar kommunen och myndigheter i regionen att påskynda taxis omställningsarbete.

– En taxibil kör cirka 10 000 mil per år, som sju vanliga bilar. Därför är det viktigt att de är snabba att ställa om i grön riktning, och väldigt glädjande med positiva exempel som TaxiKurirs beslut att bara godkänna nya miljöbilar från nu, säger Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig i Gröna Bilisters styrelse.

Gröna Bilister uppmanar Malmö och Lund kommuner samt myndigheter i regionen att påskynda omställningen till miljötaxi.

– Kommunerna är stora beställare av taxiresor för färdtjänst och skolskjuts. De bör begära att resorna sker med miljötaxi, med förtur och förhöjd ersättning för biogas och eldrift. Luftfartsverket bör ta efter kollegorna på Arlanda och ge förtur för miljötaxi. Dessutom bör alla företag och privatpersoner som beställer taxi begära miljötaxi. På så vis påskyndas omställningen mer, säger Martin Prieto Beaulieu.

Gröna Bilister uppmanar TaxiKurir att tydligt slå fast en hierarki mellan de olika miljöbilarna, med förtur för biogas och el, därefter etanol och sist de fossila drivmedlen bensin och diesel. Det är i linje med de utsläppsvärden för klimatpåverkan som Naturvårdsverket och Vägverket anger.

Gröna Bilisters undersökning av taxibranschen visar att cirka 40 procent av landets taxibolag inte har några miljöbilar alls, drygt 70 procent taxibolag har max 25 procent miljöbilar. Bara tre mindre taxibolag har enbart miljöbilar. Bara sju procent av bolagen förbrukar mer förnybara än fossila drivmedel och bara två procent av bolagen förbrukar enbart förnybara drivmedel. Knappt vart fjärde taxibolag erbjuder sina kunder att beställa miljötaxi och bara två taxibolag erbjuder sina kunder att klimatkompensera sina resor.

Gröna Bilister har också frågat taxibolagen vem de bedömer som särskilt pådrivande för omställningen till grönare taxi. Det är ingen smickrande läsning för landets kommuner, som upphandlar ungefär hälften av alla taxiresor i form av bl.a. skolskjuts och färdtjänst. Över 40 procent av taxibolagen ger kommunerna det allra lägsta betyget och inte ens fem procent ger dem det högsta betyget, med medelvärdet 2,29 på en femgradig skala. Landstingen får nästan lika dåligt betyg; 2,45.

Gröna Bilister uppmanar också taxibolagens branschorgan Taxiförbundet att skärpa kriterierna för märkningen ”Säker Grön Taxi” som i nuläget inte ens bryr sig om vilket bränsle taxin använder.

Rapporten om taxis miljöarbete finns på www.gronamobilister.se, under rapporter.

För ytterligare information kontakta:
Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig hos Gröna Bilister.
Tfn: 0702-132 055
E-post: martin.prieto.beaulieu@gronamobilister.se

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister