Tillåt inte snöskoter i tätort nu!

27/8: Tillåt inte snöskoter i tätort nu!

En rad kommuner i Norrbotten och Västerbotten önskar tillåta snöskoter i tätort. Frågan diskuteras på ett heldagsseminarium på Skapa i Sävast under tisdagen. Gröna Bilister medverkar och rekommenderar att snöskoter inte tillåts köra på allmän väg i tätort förrän skotern och dess förare uppfyller rimliga krav på miljö, säkerhet och lagligt beteende.

– Det finns inget principiellt skäl att förbjuda just snöskotrar från allmän väg, men en lång rad praktiska skäl gör att det vore väldigt olämpligt i dagsläget, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister. 

Gröna Bilister slår fast att snöskotern i nuläget har så höga utsläpp av hälsopåverkande ämnen att den inte bör få framföras i tätbebyggt område. Dessutom är säkerhetsbestämmelserna så svaga och efterlevnaden av de regler som trots allt finns så dålig, att snöskotern så lite som möjligt bör framföras där det finns oskyddade trafikanter.
 
-Snöskotern är inte gjord för stadstrafik, vilket gör utmaningen större att anpassa den så att den klarar tätortens krav – men det kan gå. Det är dags att ta ett helhetsgrepp för att framtidssäkra snöskotern, med huvudfokus på miljö och trafiksäkerhet, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister slår samtidigt fast att nya trafikslag inte ska belastas med högre krav än de befintliga, vilket man i vissa fall kunnat se i bedömningen av snöskoter i tätort.

– Någon kommun hade argumenterat att eftersom man i dagsläget inte klarade alla miljökvalitetsnormer, så skulle man inte förvärra läget ytterligare genom att tillåta snöskotrar i trafiken. Vi godkänner inte ett sådant sätt att ge senaste fordonsslaget ett större miljöansvar än de fordonssorter som redan finns i stadsbilden. Om skotern kan uppfylla krav motsvarande de som ställs på bilen, ska den självklart vara välkommen.

Gröna Bilisters sammanställning visar att flertalet kommuner som överväger att tillåta snöskoter i tätort, endast avser transport till och från skoterleden, med begränsad fart till 20 km/h och en möjlighet att dra in tillståndet om det blir för mycket problem.

– Hur ska dessa kommuner, ofta med en skriande brist på poliser, kunna kontrollera att man verkligen är på väg till skoterspåret? Hur ska hastigheten övervakas och hur säkerställer man att gränsen hålls när skoterns förarbevis inte kan återkallas? De modeller som kommunerna skissar på skapar en mängd nya problem som kommunerna knappast kan hantera tillräckligt väl, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Mattias finns tillgänglig tisdag 28 augusti på Skapa, Sävast, mellan Boden och Luleå.