Tillverkas våra miljöbilar på ett hållbart sätt?

Snart utses Miljöbästa Bil 2019. Miljö- och klimatpåverkan kan vara större vid biltillverkningen än vid körningen under bilens hela livstid. Därför har Gröna Bilister bett generalagenterna för alla nominerade modeller om livscykelanalyser av tillverkningen. Svaren redovisas i en ny rapport.

Vinjettbild: Tillverkning av batteri till elbilen Audi e-tron i en fabrik i Bryssel som sägs vara närapå klimatneutral. Foto: Audi

Gröna Bilister har nominerat 45 bilmodeller till utmärkelsen Miljöbästa Bil 2019. I rapporten Miljöbästa Bilar 2019 redovisas faktauppgifter om alla dessa bilmodeller, bland annat klimatpåverkan vid tillverkning och skrotning. Denna klimatpåverkan beräknas utifrån en schablonmodell som enbart tar hänsyn till bilens vikt och typ av drivlina.

– Det är allmänt känt att en elbil påverkar klimatet mer vid tillverkningen än en bil med förbränningsmotor, säger Gröna Bilisters generalsekreterare Martin Prieto Beaulieu. Det beror främst på att det krävs mycket energi för att tillverka elbilens stora batteri. Men potentialen till förbättringar är stor, och flera tillverkare satsar nu på ”klimatneutrala” elbilsfabriker.

Gröna Bilister har bett generalagenterna att skicka deras egna livscykelanalyser (LCA) av alla bilmodeller som är nominerade till Miljöbästa Bil 2019. Där kan sådana satsningar av enskilda biltillverkare få genomslag. Dessa LCA gör det möjligt att visa en modellspecifik tillverkaruppgift på klimatpåverkan vid tillverkning och skrotning i rapporten Miljöbästa Bilar 2019 bredvid Gröna Bilisters egen schablonsiffra.

Responsen från generalagenterna redovisas i den nya rapporten Tillverkas våra miljöbilar på ett hållbart sätt? Renault har till exempel skickat en fyllig LCA för elbilen Renault Zoe. Audi bidrar med en LCA för gasbilen Audi A3 g-tron. De meddelar också att deras elbil Audi e-tron tillverkas i deras ”klimatneutrala” fabrik i Bryssel, men de har inte kunnat bidra med en konkret LCA för själva bilen. Tesla väljer att inte offentliggöra några LCA. De meddelar att deras fabrik Gigafactory kommer att bli självförsörjande på förnybar energi. Att gå ut med LCA innan dess skulle kunna bli vilseledande, anser de.

– I mångas ögon är Teslas Gigafactory redan klimatneutral, säger Martin Prieto Beaulieu. Detta visar att LCA verkligen behövs som konsumentupplysning. Det räcker inte att marknadsföra vackra planer; vi konsumenter måste få svart på vitt på hur det ser ut på verkstadsgolvet här och nu.

Den 9 september lanserade VW sin nya elbil ID.3 på bilsalongen i Frankfurt. Den marknadsförs som världens första elbil som produceras ”klimatneutralt”. Under parollen ”goTOzero” har hela företaget ambitionen att bli ”klimatneutralt”.

Dessa löften och ambitioner är mycket goda, men det är svårt att värdera dem eftersom det inte finns någon standard för hur LCA för fordon ska utföras. Det gör det också svårt att jämföra data från olika tillverkare. Det pågår ett trevande arbete inom EU för att ta fram en standard. Volvo Cars välkomnar detta arbete, men bilbranschen på Europeisk nivå stretar emot.

– Det är nödvändigt att standardisera LCA för fordon, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant. Gröna Bilister uppmanar de svenska partierna och deras Europaparlamentariker att verka för detta på EU-nivå. Först när en sådan standard är på plats kan LCA användas som effektiv konsumentupplysning. Bara då får Volkswagens och andra biltillverkares löften att bli ”klimatneutrala” en verklig innebörd.

Under parollen Vi Vill Veta driver Gröna Bilister kampanj för en obligatorisk miljö- och energideklaration av fordon. Det politiska stödet ser ut att vara betydande. För att vara värd namnet måste en sådan deklaration på sikt innefatta klimatpåverkan vid fordonets tillverkning och skrotning, information om råvaror och deras ursprung, samt om återvinning.

– Det är mycket glädjande att fordonsindustrin nu svänger mot elektrifiering, säger Johanna Grant. Men vi konsumenter måste ges möjlighet att hålla en hand på ratten. Annars är risken stor att vi svänger ned i ett dike av ohållbart utnyttjande av barnarbete och naturresurser i jakten på råvaror till batterier.

Läs mer

Gröna Bilisters nya rapport Tillverkas våra miljöbilar på ett hållbart sätt?

Fyllig information om tävlingen Miljöbästa Bil 2019

Gröna Bilisters rapport Miljöbästa Bilar 2019 med fakta om alla 45 nominerade modeller

Gröna Bilisters pressmeddelande Stort politiskt stöd för att miljö- och energideklarera fordon

Gröna Bilister: Att hållbarhetsdeklarera fordon borde vara en självklarhet

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare Miljöbästa Bil 2019, per.ostborn@gronamobilister.se