Timrå: Förverkliga biogasplanerna snarast!

8/6: Timrå: Förverkliga biogasplanerna snarast!

Timrå kommun planerar att använda den nya biogasanläggningen i Sundsvall för rötning av slam och hushållsavfall till fordonsgas. Gröna Bilister är positiva och uppmanar kommunen att skyndsamt förverkliga planen på en lokal gasmack, med fem punkter för en påskyndad biogasomställning.

Timrå kommun planerar att använda den nya biogasanläggningen i Sundsvall för rötning av slam och hushållsavfall till fordonsgas. Gröna Bilister är positiva och uppmanar kommunen att skyndsamt förverkliga planen på en lokal gasmack, med fem punkter för en påskyndad biogasomställning.

Timrå Vatten vill utnyttja den nya biogasanläggningen i Sundsvall, en av världens första att tillverka flytande biogas, för att hantera kommunens slam och rötningsbara hushållsavfall. Målet är också att få en gasmack i Timrå.
Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverket och Trafikverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att Timrå kommun får en gasmack.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför delar vi helt Timrås inriktning både på att röta hushållsavfallet till biogas, och på att få till en lokal gasmack, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister föreslår Timrå kommun fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera lokal tillgång på gas:

  • Spika datumet. Ingen kommer att investera i gasbilar så länge gasmacken ska komma ”på sikt” – bilhandeln och konsumenterna måste veta när invigningen sker.
  • Förtur för gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar gasbilar för den egna verksamheten.
  • 10 000 kronor gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Landskrona.
  • Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.
  • Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En gasmack i Timrå ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

Biogasanläggningen i Sundsvall tillverkar flytande biogas, men det är också möjligt att få ut gasen i gasform, vilket i nuläget är mer relevant för personbilar.