Trängselavgifterna – så bör de utformas

30/1: Trängselavgifterna – så bör de utformas

Låt miljöbilar, handikappfordon, taxi och färdtjänst slippa trängselavgift, men höj avgiften för stadsjeepar och särskilt miljöbelastande fordon. Inför fem gratisresor per år, så att de som reser mycket sällan slipper betala. Så vill majoriteten utforma trängselavgifterna, enligt Gröna Bilisters enkät.

85 procent av de tillfrågade vill behålla miljöbilarnas undantag från trängselavgifter, medan 73 procent stödjer undantaget för handikappfordon, taxi och färdtjänst. 76 procent vill se en höjd avgift för stadsjeepar och särskilt miljöbelastande fordon.
 
– Trängselavgifternas utformning kan påverka inte bara hur ofta vi tar bilen, utan också vilken typ av bil vi väljer i framtiden. Det finns ett mycket starkt stöd för att med avgifternas hjälp stimulera fram miljövänligare fordon, vilket Cederschiöld och regeringen bör tas fasta på. Det säger Martin Prieto, trängselavgiftstalesperson för Gröna Bilister.
 
En knapp majoritet, 52 procent, vill införa fem gratisresor per år, så att de som reser mycket sällan slipper betala. Gröna Bilister stödjer förslaget, som skulle innebära att den som någon gång per år måste ta bilen till Stockholm slipper sätta sig in i hur betalningssystemet fungerar. Gröna Bilister är också positiva till att göra avgiften mer flexibel än idag, så att den kan sänkas om trafiken flyter bra, vilket dock endast fick stöd av 48 procent av de tillfrågade.
 
Enkätsvaren baserar sig på Gröna Bilisters webbundersökning, med totalt 1 687 svar till och med den 28 januari. Svaren fördelar sig enligt nedan.
 
1 Är det rätt att miljöbilar slipper trängselavgifter?

   85 % ja, 15 % nej

2 Är det rätt att handikappfordon, färdtjänst och taxi slipper trängselavgifter?

   73% ja, 27% nej

3 Bör stadsjeepar och särskilt miljöbelastande fordon betala en särskilt hög avgift?

   76 % ja, 24% nej

4 Bör avgiften göras mer flexibel än idag, så att den kan sänkas om trafiken flyter bra?

   48 % ja, 52 % nej

5 Bör det införas fem gratisresor per år, så att de som reser mycket sällan slipper betala?

   52% ja, 48 % nej
 

För ytterligare information: Martin Prieto, trängselavgifts-talesperson för Gröna Bilister, 0702-132 055 (presstalesman Mattias Goldmann, 070-309 00 45)

Enkätfrågorna och en sammanställning av svaren