Trängselavgifterna – så bör de utformas

5/9: Trängselavgifterna – så bör de utformas

Låt alla bilar som uppfyller regeringens miljöbilsdefinition slippa trängselavgifterna, med undantag för de smutsigaste dieslarna. Det föreslår Gröna Bilister i sitt remissvar på regeringens promemoria om förändrade trängselavgifter. Gröna Bilister motsätter sig inte att också miljöbilar på sikt omfattas av trängselavgifterna – men man bör inte redan nu skriva i sten när miljöbilsundantaget kan strykas.

– Miljöbilarna ökar ständigt sina marknadsandelar, men det går inte att entydigt slå fast när det blivit tillräckligt självklart att köpa miljöbil för att statlig och lokal stimulans kan avvecklas. Därför vore det dumt att redan nu bestämma att miljöbilsundantaget stryks år 2012. utvärdera istället det om ett par år, säger Adam Kristensson, huvudansvarig för Gröna Bilisters remissvar.

Gröna Bilister är besvikna på att regeringen fortsatt inte föreslår en enhetlig miljöbils­definition, trots att miljöminister Andreas Carlgren utlovat att det ska ske så snart som möjligt.

– När trängselavgifterna återinfördes, sades det att det var för bråttom för att hinna ändra miljöbilsdefinitionen, men nu hade det inte varit något problem att hinna. Någonstans i regeringen sitter en bromskloss som framgångsrikt stoppar en ytterligare ökning av miljöbilsförsäljningen. Det är trist för miljön, trist för konsumenterna som förvirras av de olika reglerna och trist för bilhandeln som har problem att marknadsföra sina miljöbilar, säger Mattias Goldmann, som under lång tid arbetat för att alla instanser ska ansluta sig tll en och samma miljöbilsdefinition.

Gröna Bilisters webbenkät visar att 85 procent vill behålla miljöbilarnas undantag från trängselavgifter, medan 76 procent vill se en höjd avgift för stadsjeepar och särskilt miljöbelastande fordon. Gröna Bilister föreslår att en sådan differentiering av avgifterna möjliggörs i framtiden.

För ytterligare information, kontakta Adam Kristensson, 070 647 49 95, eller Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Remissvaret i sin helhet