Tricorona och Gröna Bilister inleder klimatsamarbete

13/12: Tricorona och Gröna Bilister inleder klimatsamarbete

Gröna Bilister lanserar möjlighet att kompensera koldioxidutsläpp med FN-certifierade utvecklingsprojekt.

Pressmeddelande från Trocorona 2007-12-13

Gröna Bilister och Tricorona inleder idag ett nytt samarbete kring klimatfrågan, och lanserar en ny webbtjänst för klimatmedvetna bilägare. Användaren kan räkna ut hur mycket klimatpåverkande utsläpp som bilåkandet ger upphov till, och sedan kompensera
för utsläppen genom vindkrafts- och biomassaprojekt i Kina och Indien.

”Vi vill göra det enkelt för klimatmedvetna bilister, som redan gjort vad de kan genom att köpa miljöfordon eller liknande, att kompensera för sina utsläpp, ” säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. ”Viktigaste är att minska sina utsläpp, genom att välja en bränslesnål bil och/eller en bil som går på förnybara bränslen såsom etanol eller biogas.”

”Men även en miljömedveten bilist med ett energieffektivt fordon som går på miljöbränsle skapar utsläpp av växthusdrivande gaser. Vi kan nu, i samarbete med vår partner Tricorona, ge möjlighet att stödja redan existerande klimatsmarta projekt. Vi vet, efter en enkät förra året att fyra av tio riksdagsledamöter vill ha hjälp med klimatkompensation. Detta kan vi nu fullfölja.”

Projekten är alla certifierade inom ramarna för Kyotoprotokollets Clean Development Mechanism (CDM), och tjänsten kommer även i fortsättning att erbjuda projekt som dessutom certifierats enligt Gold Standard, en oberoende standard för koldioxidminsknings-projekt som tagits fram av ett 50-tal miljöorganisationer, bl a WWF International. Eftersom projekten baseras på att bygga ut förnybar energiproduktion, bidrar kompenseringen dessutom till att minska det globala fossilberoendet på längre sikt.

”Våra projekt minskar koldioxidutsläppen där investeringen räcker längst, i Indien och Kina, ” säger Per Egstam, ansvarig klimatneutralisering inom Tricorona. ”I och med att alla projekt ingår i FN-systemet som har byggts upp runt Kyotoprotokollet, och har certifierats av oberoende kontrollorgan såsom Det Norske Veritas och TÜV, håller de en hög och mätbar kvalité, och möter dessutom Energimyndighetens nya riktlinjer för klimatkompensering.”

Se den nya webbtjänsten.

För mer information, kontakta Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister, på 0322-665010 eller Per Egstam, Tricorona, på 08-506 88 559.